Видео Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: video-training-ms-70-740
 • Availability: In Stock
 • 50.00€


Available OptionsВидео Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: електронен формат, дигитална видео библиотека

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: видео курс

Лабораторна среда: не е включена в курса.

цената включва 20+ уч.ч. видео обучение.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

След потвърждаване на плащането, в рамките на 48 часа ще Ви изпратим достъп до видео библиотеката. Достъпът е неограничен за Вас от всичките Ви устройства. 


Умения след видео курса:

 • Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.
 • Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.
 • Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.
 • Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.
 • Install and configure Microsoft Hyper-V.
 • Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.
 • Plan, create, and manage a failover cluster.
 • Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.
 • Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.
 • Create and manage deployment images.
 • Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.


Съдържание на курса

Модул 1: Инсталация, upgrade и миграция на сървъри и приложения

Настоящият модул разглежда новите технологии в Windows Server 2016 и разяснява как да се извърши инсталация на Nano Server и Server Core. Модулът също така разглежда планиране на обновяване на сървъри, стратегия за мигриране на приложения и данни, както и методи за извършване на миграция на сървърни роли и приложения между различни домейни. Накрая модулът разглежда как да се избере модел за активация на база на характеристиките на работната среда. 

Уроци

 • Представяне на Windows Server 2016
 • Подготовка и инсталация на Nano Server и Server Core
 • Подготовка за обновяване и миграция към Windows Server 2016
 • Миграция на сървърни роли и приложения
 • Модели за активация на Windows Server


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват новите фунционалности в Windows Server 2016.
 • Подготовка и инсталация на Nano Server и Server Core.
 • Планиране и изготвяне на стратегия за миграция и обновяване на сървъри
 • Изършват миграция на сървърни роли и приложения в и между отделни домейни.
 • Избират метод на активация.

Module 2: Конфигуриране на локален storage

Настоящият модул разглежда управление на дискове и масиви в Windows Server 2016.

Уроци

 • Управление на дискове в Windows Server
 • Управление на масиви в Windows Server


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Управление на дискове в Windows Server.
 • Управление на масиви в Windows Server.

Module 3: Внедряване на enterprise storage решения

Настоящият модул разглежда direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), и storage area networks (SANs). Също се разглежда приложението на Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging (DCB) и Multipath I/O (MPIO). Допълнително, настоящият модул сравнява Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) и Fibre Channel over Ethernet (FCoE), както и разяснява как се настроива споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server 2016.

Уроци

 • Преглед на DAS, NAS и SAN-ове
 • Съпоставяне на Fibre Channel, iSCSI и Fibre Channel over Ethernet
 • Разбиране на iSNS, DCB и MPIO
 • Настройка на споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server 2016


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват DAS, NAS и SAN-ове.
 • Сравняват Fibre Channel iSCSI и FCoE.
 • Описват приложението на  iSNS, DCB и MPIO.
 • Конфигурират споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server.


Module 4: Внедряване на Storage Spaces и Data Deduplication

Настоящият модул разяснява как се внедрява и управлява Storage Spaces. Модулът също разглежда внедряването на Data Deduplication.

Уроци

 • Внедряване на Storage Spaces
 • Управление на Storage Spaces
 • Внедряване на Data Deduplication


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват и внедряват Storage Spaces в контекста на корпоративните изисквания към storage-а.
 • Управление и поддръжка на Storage Spaces.
 • Описват и внедряват Data Deduplication.

Module 5: Инсталация и конфигурация на Hyper-V и виртуални машини

Настоящият модул предоставя преглед на Hyper-V и сървърната виртуализация. Модулът също разяснява как се инсталира Hyper-V и как се конфигурира дисково пространство и мрежови ресурси на Hyper-V физически сървъри. Допълнително, модулът разглежда как да се конфигурират и управляват Hyper-V базирани виртуални машини.

Уроци

 • Преглед на Hyper-V
 • Инсталиране на Hyper-V
 • Конфигуриране на storage на Hyper-V физически сървъри
 • Конфигуриране на мрежа на Hyper-V физически сървъри
 • Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини
 • Управление на виртуални машини


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват Hyper-V и сървърната виртуализация.
 • Инсталират Hyper-V.
 • Конфигурират дискови ресурси в Hyper-V физически сървъри.
 • Конфигуриране на мрежи в Hyper-V физически сървъри.
 • Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини.
 • Управление на Hyper-V виртуални машини.

Module 6: Внедряване и управление на  Windows и Hyper-V контейнери

Настоящият модул предоставя преглед на контейнерите в Windows Server 2016. Допълнително модулът разяснява как да се внедрят Windows Server и Hyper-V контейнери. Също разглежда как да се инсталират, конфигурират и управляват контейнери, чрез използване на Docker.

Уроци

 • Преглед на контейнерите в Windows Server 2016
 • Внедряване на Windows Server и Hyper-V контейнери
 • Инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери, чрез Docker


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват контейнерите в Windows Server 2016.
 • Разясняват как да внедрят контейнери.
 • Разясняват как да се инсталират, конфигурират и управляват контейнери чрез Docker.

Module 7: Преглед на high availability и disaster recovery

Настоящият модул преставлява преглед на high availability и high availability чрез failover clustering в Windows Server 2016. Също така разяснява как да се планира high availability и disaster recovery решения чрез Hyper-V базирани виртуални машини. Допълнително, модулът разяснява как да се архивира и възстанови Windows Server 2016 операционна система и данни, чрез използването на Windows Server Backup.

Уроци

 • Дефиниране на нивата на availability
 • Планиране на high availability и disaster recovery решения, чрез Hyper-V базирани виртуални машини
 • Архивиране и възстановяване, чрез използване на Windows Server Backup
 • High availability чрез failover clustering в Windows Server 2016


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват нивата на availability.
 • Планират high availability и disaster recovery решения, чрез Hyper-V базирани виртуални машини.
 • Архивиране и възстановяване на данни, чрез използване на Windows Server Backup.
 • Описване на high availability чрез failover clustering в Window Server 2016.

Module 8: Внедряване на failover clustering

Настоящият модул разглежда как да се планира внедряването на failover clustering. Също се разглежда създаването, управлението, както и диагностиката и отстраняването на проблеми във failover cluster.

Уроци

 • Планиране на failover cluster
 • Създаване и конфигурация на нов failover cluster
 • Администриране на failover cluster
 • Диагностициране и отстраняване на неизправности във failover cluster
 • Внедряване на site high availability чрез stretch clustering


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Планиране на внедряването на failover-clustering.
 • Създаване и конфигурация на failover cluster.
 • Управление на failover cluster.
 • Диагностика и отстраняване на неизправностите в failover cluster.
 • Внедряване на high availability и stretch clustering за физическа локация.

Module 9: Внедряване на failover clustering и Windows Server 2016 Hyper-V

Настоящият модул разяснява как Hyper-V се интегрира с failover clustering. Също се разяснява как да се внедрят Hyper-V виртуални машини (VMs) върху failover clusters.

Уроци

 • Преглед на интеграцията на Hyper-V Server 2016 и failover clustering
 • Внедряване на Hyper-V VMs върху failover clusters
 • Ключови предимства на VMs в clustered environment


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват как Hyper-V се интегрира за failover clustering.
 • Внедряват Hyper-V VMs върху failover clusters.
 • Описват ключовите предимства на VMs в clustered environment.

Module 10: Внедряване на Network Load Balancing

Настоящият модул предоставя преглед на NLB clusters. Също така се разяснява как да се планира и конфигурира NLB cluster.

Уроци

 • Преглед на NLB
 • Конфигуриране на NLB cluster
 • Планиране на NLB решение


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват NLB.
 • Конфигурират NLB cluster.
 • Разясняват как да внедрят NLB решение.

Module 11: Създаване и управление на deployment images

Настоящият модул представлява преглед на прецесът по Windows Server 2016 image deployment. Също така се разяснява как се създават и управляват deployment images чрез използване на Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Допълнително се описват различните приложения във виртуализирана среда.

Уроци

 • Въведение в deployment images
 • Създаване и управление на deployment images чрез MDT
 • Виртуализиране на приложения във виртуални машини


След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват процеса по Windows Server 2016 image deployment.
 • Създаване и управление на deployment images чрез MDT.
 • Описват различните приложения във виртуализирана среда.

Module 12: Управление, наблюдение и поддръжка на виртуални машини

Настоящият модул представлява преглед на Windows Server Update Services (WSUS) и изискванията за внедряване на WSUS. Също така се разяснява как се управлява процеса по прилагане на софтуерни обновления чрез WSUS. Допълнително, модулът предоставя преглед на  Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) и инструментите за мониторинг на ресурси налични в Windows Server 2016. Накрая модулът разяснява как да се използва Performance Monitor и как да се управляват event logs.

Уроци

 • WSUS преглед и опции за внедряване
 • Процеса на Update management чрез WSUS
 • Преглед на Windows PowerShell DSC
 • Преглед на инструментите за мониторинг в Windows Server 2016
 • Използване на Performance Monitor
 • Мониторинг на event logs

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват предназначението на WSUS и изискванията за внедряване на WSUS.
 • Описват процеса на инсталиране на обновления чрез WSUS.
 • Описват целите и предимствата на Windows PowerShell DSC.
 • Описват инструментите за мониторинг налични в Windows Server 2016.
 • Използват Performance Monitor.
 • Управляват event logs.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Видео Курс VMware 2V0-622 VCP6.5-DCV VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization

Видео Курс VMware 2V0-622 VCP6.5-DCV VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization

Видео Курс VMware 2V0-622 VCP6.5-DCV VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization1..

40.00€

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices P..

50.00€

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 200-105 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 200-105 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Видео Курс Cisco CCNA Routing and Switching 200-105 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices P..

50.00€

Видео Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира 100%&nb..

50.00€

Видео Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира 100% ..

50.00€

Видео Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&nbs..

50.00€

Видео Курс Linux Foundation Certified Engineer - LFCE

Видео Курс Linux Foundation Certified Engineer - LFCE

Видео Курс Linux Foundation Certified Engineer - LFCEIT-Training Ви гарантира 100% за каче..

80.00€

Видео Курс Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS

Видео Курс Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS

Видео Курс Linux Foundation Certified System Administrator - LFCSIT-Training гарантира 100% удовлетв..

40.00€

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 101 System Administrator

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 101 System Administrator

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 101 System AdministratorIT-Training гарантира 100% уд..

40.00€

Видео Курс VMware 2V0-642 VCP6-NV VMware Certified Professional 6 - Network Virtualization

Видео Курс VMware 2V0-642 VCP6-NV VMware Certified Professional 6 - Network Virtualization

Видео Курс VMware 2V0-642 VCP6-NV VMware Certified Professional 6 - Network Virtualization100% Money..

40.00€

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 102 System Administrator

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 102 System Administrator

Видео Курс Linux Professional Institute LPIC-1 102 System AdministratorIT-Training гарантира 100% уд..

40.00€

Видео Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Видео Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира 100% за к..

50.00€

Видео Курс Microsoft 70-410 Installing Windows Server 2012 R2

Видео Курс Microsoft 70-410 Installing Windows Server 2012 R2

Видео Курс Microsoft 70-410 Installing Windows Server 2012 R2IT-Training Ви гарантира 100% ..

50.00€

Tags: self, paced, microsoft, 70-740, windows server 2016, video training, Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, 20740b, 20740c