Рекламация

Политика за връщане на стоки и рекламация на услуги


1. Рекламация на цифрови продукти

1.2. Рекламация на Електронни материали

1.2.1. Клиента може да заяви възстановяване на частично или цялата сума за електронни материали, при следните условия:

1.2.1.1. Клиента не е получил достъп до закупения продукт в рамките на 48 часа от потвърждаване на плащането.

1.2.1.2. Клиента не е удовлетворен от продукта.

1.3. Рекламация на Видео Курсове

1.3.1. Клиента може да заяви възстановяване на частично или цялата сума за цифрово съдържание, при следните условия:

1.3.1.1. Клиента не е получил достъп до закупения продукт в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

1.3.1.2. Клиента не е удовлетворен от продукта.

1.4. Рекламация на Онлайн Курсове

1.4.1. Клиента може да заяви възстановяване на частично или цялата сума за онлайн курс, при следните условия:

1.4.1.1. Клиента може да заяви рекламация за пълно възстановяване на таксата, след първото проведено занятие на онлайн курса, преди второто планирано занятие.

1.4.1.2. Онлайн курсът не е започнал в рамките на 60 дни от плащането на клиента, поради причини в изпълнителя.

1.4.1.3. Онлайн курсът не е завършен успешно, поради причини, отговорност на изпълнителя, като част от предстоящите занятия са отменени без алтернативен график на провеждане.

1.4.1.4. Клиента може да заяви рекламация за частично възстановяване на таксата, към всеки един момент, поради неудовлетворение от предоставения продукт, като възстановената сума ще бъде пропорционална на консумираното съдържание от онлайн курса, както и след приспадане на направените разходи от страна на изпълнителя при предоставянето на всички материали, част от курса.