Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: ms-70-743
 • Availability: In Stock
 • 400.00€


Available OptionsОфициален Курс Microsoft 70-743 (20743C) Upgrading your skills to Windows Server 2016


Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC 20743C) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Windows Server 2016 - Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2016, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн  или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до среда за упражнения
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни онлайн тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Windows или системната администрация; желаещи да се сертифицират за MCSA Windows Server 2016; желаещи да научат Windows Server 2016 и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


След успешното завършване на курса, студентите ще могат да:

 • Инсталират и конфигурират Windows Server 2016.
 • Описват storage технологиите в Windows Server 2016.
 • Внедряват директориини услуги.
 • Внедряват Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Описват мрежовите технологии в Windows Server 2016.
 • Внедряват Hyper-V.
 • Конфигурират сложни мрежови функционалности.
 • Внедряват софтуерно-дефинирана мрежа (SDN).
 • Внедряват отдалечен достъп.
 • Внедряват и управляват Windows и Hyper-V контейнери.
 • Внедряват failover clustering.
 • Внедряват failover clustering чрез използване на виртуални машини.


Съдържание:

Module 1: Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2016

В модула се разглежда инсталацията и след-инсталационната конфигурация на  Windows Server 2016 базирани сървъри, както и новите възможности на ОС.

Уроци

 • Представяне на Windows Server 2016
 • Инсталиране на Windows Server 2016
 • Конфигуриране на Windows Server 2016
 • Подготовка за обновяване и миграция към Windows Server 2016
 • Мигриране на роли и приложения
 • Windows Server методи за активация

Lab : Инсталиране и конфигуриране на Nano Server

 • Инсталиране на Nano Server
 • Извършване на след-инсталационна конфигурация на Nano Server

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Explain Windows Server 2016.
 • Install Windows Server 2016.
 • Configure Windows Server 2016.
 • Prepare for upgrades and migrations.
 • Migrate server roles and workloads.
 • Describe the Windows Server activation models.

Module 2: Преглед на storage в Windows Server 2016

Модулът разглежда конфигурация на storage в Windows Server 2016.

Уроци

 • Преглед на storage в Windows Server 2016
 • Внедряване на Data Deduplication
 • Конфигуриране на iSCSI базиран storage
 • Конфигуриране на Storage Spaces в Windows Server 2016

Lab : Внедряване и управление на storage

 • Внедряване на File Server Resource Manager (FSRM)
 • Конфигуриране на iSCSI базиран storage

Lab : Внедряване и управление на напреднали storage решения

 • Конфигуриране на redundant storage spaces
 • Внедряване на Storage Spaces Direct

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Разясняват storage решенията в Windows Server 2016.
 • Внедряват Data Deduplication.
 • Конфигурират iSCSI storage.
 • Конфигурират Storage Spaces в Windows Server 2016


Module 3: Внедряване на директориини услуги

Настоящият модул разглежда възможностите на директориините услуги.

Уроци

 • Внедряване на Active Directory domain controllers
 • Внедряване на сервизни акаунти
 • Azure AD

Lab : Инсталиране и управление на AD DS

 • Клониране на domain controller
 • Внедряване на сервизни акаунти

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Внедряват AD DS domain controllers.
 • Внедряват сервизни акаунти
 • Разясняват Azure AD.

Module 4: Внедряване на AD FS

Настоящият модул разглежда внедряването на AD FS.

Уроци

 • Преглед на AD FS
 • Внедряване на AD FS
 • Внедряване на AD FS за отделна организация
 • Внедряване на Web Application Proxy
 • Внедряване на SSO чрез Microsoft Online Services

Lab : Внедряване на AD FS

 • Инсталиране и конфигуриране на AD FS
 • Конфигуриране на вътрешно-фирмени приложения чрез AD FS

Lab : Внедряване на Web Application Proxy

 • Внедряване на Web Application Proxy

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват AD FS.
 • Внедряват AD FS.
 • Внедряват AD FS за една компания.
 • Внедряват Web Application Proxy.
 • Внедряват SSO чрез Microsoft Online Services.

Module 5: Внедряване на мрежови услуги

Настоящият модул разглежда конфигурацията на разширените услуги на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) и конфигуриране на IP Address Management (IPAM).

Уроци

 • Преглед на мрежовите нововъведения
 • Внедряване на IPAM
 • Управление на IP адресни пространства чрез IPAM

Lab : Внедряване на мрежови услуги

 • Конфигуриране на DNS политики
 • Конфигуриране на DHCP failover
 • Конфигуриране на IPAM

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват мрежовите подобрения
 • Внедряват управление на IP адреси.
 • Управляват IP адресни пространства чрез IPAM.

Module 6: Внедряване на Hyper-V

Настоящият модул разглежда инсталацията и конфигурацията на Hyper-V базирани виртуални машини.

Уроци

 • Конфигуриране на Hyper-V ролята в Windows Server 2016
 • Конфигуриране на Hyper-V storage
 • Конфигуриране на Hyper-V мрежова свързаност
 • Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини

Lab : Implementing server virtualization with Hyper-V

 • Инсталиране на Hyper-V сървърна роля
 • Конфигуриране на виртуални мрежи
 • Създаване и конфигуриране на виртуални машини

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Конфигурират Hyper-V роля в Windows Server 2016.
 • Конфигурират Hyper-V storage.
 • Конфигурират Hyper-V networking.
 • Конфигурират Hyper-V virtual machines.

Module 7: Configuring advanced networking features

Модулът разглежда внедряване на напреднали мрежови технологии и мрежова инфраструктура.

Уроци

 • Преглед на решенията за high-performance networking
 • Конфигуриране на раширени Hyper-V мрежови възможности

Lab : Конфигуриране на разширени Hyper-V мрежови решения

 • Конфигуриране и използване на Microsoft Hyper-V виртуални switch-ове
 • Конфигуриране и използване на разширените възможности на виртуалните switch-ове

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват решенията за high-performance networking.
 • Конфигурират напредналите решения за Hyper-V мрежи.

Module 8: Внедряване на Software Defined Networking

Настоящият модул разглежда внедряването на software-defined networking.

Уроци

 • Преглед на SDN
 • Внедряване на мрежова виртуализация
 • Внедряване на Network Controller

Lab : Внедряване на Network Controller

 • Подготовка за внедряване на Network Controller
 • Внедряване на Network Controller

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват Software Defined Networking.
 • Внедряват network virtualization.
 • Внедряват Network Controller.

Module 9: Внедряване на отдалечен достъп

Модулът разглежда как се конфигурира отдалечен достъп и свързаност за потребители извън офиса чрез DirectAccess ролята.

Уроци

 • Преглед на решенията за отдалечен достъп
 • Внедряване на DirectAccess
 • Внедряване на VPN

Lab : Внедряване на DirectAccess

 • Конфигуриране на DirectAccess чрез Getting Started Wizard
 • Тестване на DirectAccess

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват най - често срещаните решения и технологии за отдалечен достъп.
 • Внедряват DirectAccess.
 • Внедряват VPNs.

Module 10: Внедряване и управление на Windows и Hyper-V базирани контейнери

Настоящият модул предоставя преглед на Windows Server 2016 контейнери, както и разяснява как да се внедрят, инсталират, конфигурират и управляват контейнери вв Windows Server 2016.

Уроци

 • Преглед на Windows Server 2016
 • Подготовка за внедряване на
 • Инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери чрез Docker

Lab : Инсталиране и конфигуриране на контейнери

 • Инсталиране на Docker

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Разясняват приложенията на Windows Server и Hyper-V базирани контейнери.
 • Внедряват и управляват контейнери.
 • Инсталират, конфигурират и управляват контейнери, чрез Docker


Module 11: Внедряване на failover clustering

Настоящият модул разглежда как да се внедри failover clustering за предоставяне на high availability за мрежови услуги и приложения.

Уроци

 • Преглед на failover clustering
 • Внедряване на failover cluster
 • Конфигуриране на highly-available приложения и услуги върху failover cluster
 • Поддръжка на failover cluster
 • Внедряване на stretch cluster

Лаб : Внедряване на failover clustering

 • Конфигуриране на iSCSI storage
 • Конфигуриране на failover cluster
 • Внедряване и конфигуриране на highly available файлов сървър
 • Валидация на внедрения highly available файл сървър
 • Конфигуриране на CAU на failover cluster-а

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват концепцията на failover clustering.
 • Внедряват failover cluster.
 • Конфигурират highly-available приложения и услуги върху failover cluster.
 • Управляват failover cluster.
 • Внедряват stretch-failover cluster.

Module 12: Внедряване на failover clustering и Windows Server 2016 Hyper-V

Настоящият модул разглежда внедряване и управление на Hyper-V виртуални машини върху failover cluster.

Уроци

 • Преглед на интеграцията между Hyper-V Server 2016 и failover clustering
 • Внедряване на Hyper-V виртуални машини върху failover clusters
 • Внедряване на миграция на Windows Server 2016 Hyper-V виртуални машини
 • Внедряване на Hyper-V Replica

Лаб : Внедряване на failover clustering интеграция с Windows Server 2016 Hyper-V

 • Hyper-V Failover clustering тестова среда
 • Конфигуриране на Hyper-V Replica
 • Конфигуриране на failover cluster за Hyper-V
 • Конфигуриране на highly available виртуални машини

След приключване на модула, студентите ще могат да:

 • Описват интеграцията между Windows Server 2016 Hyper-V и failover clustering.
 • Внедряват Hyper-V виртуални машини върху failover clusters.
 • Внедряват миграция на Hyper-V виртуални машини.
 • Внедряват Hyper-V Replica.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

17%
OFF
Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Официален Курс: Microsoft Official Course 70-740 (20740C) Installation, Storage and Compute with Win..

250.00€

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Официален Курс Microsoft 70-741 (20741) Networking with Windows Server 2016/2019Официален Microsoft ..

300.00€

Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016/2019

Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016/2019

Официален Курс  Microsoft 70-742 (20742) Identity with Windows Server 2016/2019Официален Micros..

300.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

Tags: онлайн, курс, обучение, сертификат, online, training, certification, microsoft, 70-743, upgrade, mcsa, windows server 2016, 20743, 20743b, 20743c