• Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS

Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS

 • Brand: Linux Foundation
 • Product Code: linux-foundation-lfcs
 • Availability: In Stock
 • 300.00€


Available OptionsОфициален Официален Курс Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS


Курсът е съгласно програмата на Linux Foundation за сертифициране и подготовка за ниво LFCS, както и за придобиване на практически умения за работа с Linux, като системен администратор или Linux специалист. 

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, провежда се в реално време от инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: junior Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LFCS; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Linux е # 1 операционна система за уеб сървъри, изчислителни облаци, смарт телефони и потребителска електроника. Тъй като Linux се разраства толкова бързо, има недостиг на опитни Linux професионалисти. Според доклада на Linux Job за 2015 г., 97% от мениджърите се стремят да добавят Linux талант към екипа си през настоящата година. Има 50,000+ обяви за открити работни места, изискващи Linux умения на dice.com. И хората с Linux умения се наемат с безпрецедентна скорост. Демонстрирайте на работодателите, знанията и уменията които имате върху Linux администрация, с този курс/сертификат за Linux Foundation Certified System Administrator.


Настоящия курс покрива следните два официални курса на Linux Foundation за подготовка за сертифициране Linux Foundation Certified System Administrator - LFCS


LFS101

Introduction to Linux

 1. The Linux Foundation
 2. Linux Philosophy and Concepts
 3. Linux Structure and Installation
 4. Graphical Interface
 5. System Configuration From The Graphical Interface
 6. Finding Linux Documentation
 7. Command Line Operators
 8. File Operations
 9. User Environment
 10. Text Editors
 11. Local Security Principles
 12. Network Operations
 13. Manipulating Text
 14. Printing
 15. Bash Shell Scripting
 16. Advanced Bash Scripting
 17. Processes
 18. Common Applications

Essentials of System Administration (LFS201)

Essentials of System Administration

 1. Preface
  • Introduction
  • Relationship to LFS101x
  • Using as LFCS Exam Preparation
  • Course Formatting
  • Read the Documentation
  • Target Platform
  • Command Line vs Graphical Interface
  • Target Linux Distributions
  • Installation: What to Use for this Course
  • Course Timing
  • Lab Exercises
  • Change, Repetition, and Holy Wars
  • The Linux Foundation
  • Linux Foundation Training
  • Labs
 2. System Startup and Shutdown
  • Understanding the Boot Sequence
  • BIOS
  • Boot Loaders
  • Configuration Files in /etc
  • /etc/sysconfig
  • /etc/default
  • Shutting Down and Rebooting
  • Labs
 3. GRUB
  • What is GRUB?
  • Interactive Selections with GRUB at Boot
  • Installing GRUB
  • GRUB Device Nomenclature
  • Customizing the GRUB Configuration File
  • Labs
 4. init: SystemV, Upstart, systemd
  • The init Process
  • Startup Alternatives
  • SysVinit Runlevels
  • SysVinit and /etc/inittab
  • SysVinit Startup Scripts
  • chkconfig
  • service
  • chkconfig and service on Debian-based Systems
  • Upstart
  • Upstart Utilities
  • systemd
  • systemd Configuration Files
  • Systemctl
  • Labs
 5. Linux Filesystem Tree Layout
  • One Big Filesystem
  • Data Distinctions
  • FHS Linux Standard Directory Tree
  • Main Directory Layout
  • The root (/) Directory and Filesystem
  • /bin
  • /boot
  • Other Files and Directories in /boot
  • /dev
  • /etc
  • /home
  • /lib
  • /media
  • /mnt
  • /opt
  • /proc
  • /sys
  • /root
  • /sbin
  • /tmp
  • /usr
  • /var
  • /run
  • Labs
 6. Kernel Services and Configuration
  • Kernel Overview
  • Main Kernel Tasks
  • Kernel Command Line
  • Kernel Boot Parameters
  • sysctl
  • Labs
 7. Kernel Modules
  • Advantages of Kernel Modules
  • Module Utilities
  • Module Loading and Unloading
  • modprobe
  • Some Considerations with Modules
  • modinfo
  • Module Parameters
  • Kernel Module Configuration
  • Labs
 8. Devices and udev
  • Device Nodes
  • Major and Minor Numbers
  • udev
  • udev Components
  • udev and Hotplug
  • The udev Device Manager
  • udev Rule Files
  • Creating udev Rules
  • Some Examples of Rules Files
  • Labs
 9. Partitioning and Formatting Disks
  • Common Disk Types
  • Disk Geometry
  • Partitioning
  • Why partition?
  • Partition Table
  • Naming Disk Devices and Nodes
  • More on SCSI Device Names
  • blkid and lsblk
  • Sizing up partitions
  • Backing up and Restoring Partition Tables
  • Partition table editors
  • Using fdisk
  • Labs
 10. Encrypting Disks
  • Why Use Encryption?
  • LUKS
  • cryptsetup
  • Using an Encrypted Partition
  • Mounting at Boot
  • Labs
 11. Linux Filesystems and the VFS
  • Filesystem Basics
  • Filesystem Tree Organization
  • Virtual File System (VFS)
  • Available Filesystems
  • Journalling Filesystems
  • Current Filesystem Types
  • Special Filesystems
  • Labs
 12. Filesystem Features: Attributes, Creating, Checking, Mounting
  • Inodes
  • Directory Files
  • Extended Attributes and lsattr/chattr
  • Creating and Formatting Filesystems
  • Checking and Fixing Filesystems
  • Mounting and Unmounting Filesystems
  • mount
  • mount Options
  • umount
  • Mounting Filesystems at Boot
  • Listing Currently Mounted Filesystems
  • Labs
 13. Filesystem Features: Swap, Quotas, Usage
  • Swap
  • Quotas
  • Setting up Quotas
  • quotacheck
  • Turning quotas on and off
  • Examining Quotas
  • Setting quotas
  • Filesystem Usage
  • Disk Space Usage
  • Labs
 14. The Ext2/Ext3/Ext4 Filesystems
  • Ext4 History and Basics
  • Ext4 Features
  • Ext4 Layout
  • Block Groups
  • dumpe2fs
  • tune2fs
  • Superblock Information
  • Data Blocks and Inodes
  • Ext4 Filesystem Enhancements
  • Labs
 15. The XFS and btrfs Filesystems
  • XFS Features
  • XFS Filesystem Maintenance
  • The btrfs Filesystem
  • Labs
 16. Logical Volume Management (LVM)
  • LVM
  • LVM and RAID
  • Volumes and Volume Groups
  • Logical Volumes Utilities
  • Creating Logical Volumes
  • Displaying Logical Volumes
  • Resizing Logical Volumes
  • Examples of Resizing
  • LVM Snapshots
  • Labs
 17. RAID
  • RAID
  • RAID Levels
  • Software RAID Configuration
  • Monitoring RAIDs
  • RAID Hot Spares
  • Labs
 18. Local System Security
  • Local System Security
  • Creating a Security Policy
  • What to Include in the Policy
  • What Risks to Assess
  • Choosing a Security Philosophy
  • Some General Security Guidelines
  • Updates and Security
  • Hardware Accessibility and Vulnerability
  • Hardware Access Guidelines
  • Protection of BIOS
  • Protecting the Boot Loader with Passwords
  • Filesystem Security: mount Options
  • setuid and setgid
  • Setting the setuid/setgid Bits
  • Labs
 19. Linux Security Modules
  • What are Linux Security Modules?
  • LSM Choices
  • SELinux Overview
  • SELinux Modes
  • SELinux Policies
  • Context Utilities
  • SELinux and Standard Command Line Tools
  • SELinux Context Inheritance and Preservation
  • restorecon
  • semanage fcontext
  • Using SELinux Booleans
  • getsebool and setsebool
  • Troubleshooting Tools
  • Additional Online Resources
  • AppArmor
  • Labs
 20. Processes
  • Processes, Programs and Threads
  • The init Process
  • Processes
  • Process Attributes
  • Controlling Processes with ulimit
  • Process Permissions and setuid
  • Process States
  • Execution Modes
  • User Mode
  • System Mode
  • Daemons
  • Kernel-Created Processes
  • Process Creating and Forking
  • Creating Processes in a Command Shell
  • Using nice to Set Priorities
  • Modifying the Nice Value
  • Labs
 21. Signals
  • What are Signals?
  • Types of Signals
  • kill
  • killall and pkill
  • Labs
 22. System Monitoring
  • Available Monitoring Tools
  • The /proc and /sys Pseudo-filesystems
  • /proc Basics
  • A Survey of /proc
  • /proc/sys
  • /sys Basics
  • A Survey of /sys
  • sar
  • Labs
 23. Process Monitoring
  • Monitoring Tools
  • Viewing Process States with ps
  • BSD Option Format for ps
  • ps Output Fields
  • UNIX Option Format for ps
  • Customizing the ps Output
  • Using pstree
  • Viewing System Loads with top
  • top Options
  • Labs
 24. I/O Monitoring and Tuning
  • Disk Bottlenecks
  • iostat
  • iostat Options
  • iostat Extended Options
  • iotop
  • Using ionice to Set I/O Priorities
  • Labs
 25. I/O Scheduling
  • I/O Scheduling
  • I/O Scheduler Choices
  • I/O Scheduling and SSD Devices
  • Tunables and Switching The I/O Scheduler at Run Time
  • CFQ (Completely Fair Queue Scheduler)
  • CFQ Tunables
  • Deadline Scheduler
  • Deadline Tunables
  • Labs
 26. Memory: Monitoring Usage and Tuning
  • Memory Tuning Considerations
  • Memory Monitoring Tools
  • /proc/sys/vm
  • vmstat
  • /proc/meminfo
  • OOM Killer
  • Labs
 27. Package Management Systems
  • Software Packaging Concepts
  • Why Use Packages?
  • Packages Types
  • Available Package Management Systems
  • Packaging Tool Levels and Varieties
  • Package Sources
  • Creating Software Packages
  • Labs
 28. RPM
  • RPM
  • Advantages of Using RPM
  • Package File Names
  • Database Directory
  • Helper Programs and Modifying Settings
  • Queries
  • Verifying Packages
  • Installing Packages
  • Uninstalling Packages
  • Upgrading Packages
  • Freshening Packages
  • Upgrading the Kernel
  • Using rpm2cpio
  • Labs
 29. DPKG
  • DPKG Essentials
  • Package File Names
  • Source Packages
  • DPKG Queries
  • Installing/Upgrading/Uninstalling Packages
  • Labs
 30. yum
  • Package Installers
  • What Is yum?
  • Configuring yum to Use Repositories
  • Repository Files
  • Queries
  • Verifying Packages
  • Installing/Removing/Upgrading Packages
  • Additional Commands
  • Labs
 31. zypper
  • What Is zypper?
  • zypper Queries
  • Installing/Removing/Upgrading
  • Additional zypper Commands
  • Labs
 32. APT
  • What Is APT?
  • apt-get
  • Queries Using apt-cache
  • Installing/Removing/Upgrading
  • Labs
 33. User Account Management
  • User Accounts
  • Attributes of a User Account
  • Creating User Accounts with useradd
  • Modifying and Deleting User Accounts
  • Locked Accounts
  • User IDs and /etc/passwd
  • /etc/shadow
  • Why Use /etc/shadow?
  • Password Management
  • chage: Password Aging
  • Restricted shell
  • Restricted Accounts
  • The root Account
  • SSH
  • ssh Configuration Files
  • Labs
 34. Group Management
  • Groups
  • Group Management
  • User Private Groups
  • Group Membership
  • Labs
 35. File Permissions and Ownership
  • Owner, Group and World
  • File Access Rights
  • File Permissions and Security and Authentication
  • Changing permissions: chmod
  • chmod: Numerical Syntax for Permissions
  • Changing User and Group File Ownership: chown and chgrp
  • umask
  • Filesystem ACLs
  • Getting and Setting ACLs
  • Labs
 36. Pluggable Authentication Modules (PAM)
  • PAM: A Unified Approach to Authentication
  • Authentication Process
  • PAM Configuration Files
  • PAM Rules
  • LDAP Authentication
  • Labs
 37. Backup and Recovery Methods
  • Why Backups?
  • What Needs Backup?
  • Tape Drives
  • Backup Methods
  • Backup Strategies
  • Backup Utilities
  • cpio
  • Using tar for Backups
  • Using tar for Restoring Files
  • Incremental Backups with tar
  • Compression: gzip, bzip2 and xz and Backups
  • dd
  • dd Examples
  • rsync
  • dump and restore
  • dump Options
  • Level 0 backup with dump
  • restore
  • mt
  • Backup Programs
  • Labs
 38. Network Addresses
  • IP Addresses
  • IPv4 Address Types
  • Special Addresses
  • IPv6 Address Types
  • IPv4 Address Classes
  • Netmasks
  • Hostname
  • Getting and Setting the Hostname
  • Labs
 39. Network Devices and Configuration
  • Network Devices
  • Problems with Network Device Names
  • Predictable Network Interface Device Names
  • Examples of the New Naming Scheme
  • NIC Configuration Files
  • ifconfig
  • The ip Utility
  • Examples of Using ip
  • Routing
  • Default Route
  • Static Routes
  • Name Resolution
  • /etc/hosts
  • DNS
  • Network Diagnostic Utilities
  • Labs
 40. Firewalls
  • What is a Firewall
  • Firewall Interfaces and Tools
  • firewalld
  • firewalld Service Status
  • Zones
  • Zone Management
  • Source Management
  • Service and Port Management
  • Labs
 41. Basic Troubleshooting
  • Troubleshooting Overview
  • Basic Techniques
  • Intuition and Experience
  • Things to Check: Networking
  • Things to Check: File Integrity
  • Boot Process Failures
  • Filesystem Corruption and Recovery
  • Using Rescue/Recovery Media
  • Common Utilities on Rescue/Recovery Disks
  • Using Rescue/Recovery Media
  • Labs
 42. System Rescue
  • Emergency Boot Media
  • Using Rescue Media
  • Rescue USB Key
  • Emergency Mode
  • Single User Mode
  • Labs

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator

Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator

Курс Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator Формат на курса: Онлайн или При..

800.00€

CompTIA A+ EXAM 220-901

CompTIA A+ EXAM 220-901

Официален Курс CompTIA A+ EXAM 220-901Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инструкт..

400.00€

CompTIA A+ EXAM 220-902

CompTIA A+ EXAM 220-902

Официален Курс CompTIA A+ EXAM 220-902Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инструкт..

400.00€

CompTIA Linux+ Certification Exam 2 LX0-104

CompTIA Linux+ Certification Exam 2 LX0-104

Официален Курс CompTIA Linux+ Certification Exam 1 LX0-104Формат на курса: Онлайн или Присъствен Кур..

350.00€

CompTIA Server+ Certification Exam SK0-004

CompTIA Server+ Certification Exam SK0-004

Официален Курс CompTIA Server+ Certification Exam SK0-004Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс..

350.00€

CompTIA Cloud+ EXAM CODE CV0-001

CompTIA Cloud+ EXAM CODE CV0-001

Курс CompTIA Cloud+ EXAM CODE CV0-001Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инструкто..

450.00€

CompTIA Cloud Essentials EXAM CLO-001

CompTIA Cloud Essentials EXAM CLO-001

Официален Курс CompTIA Cloud Essentials EXAM  CLO-001Формат на курса: Онлайн или Присъствен Кур..

350.00€

Онлайн Курс CompTIA CTT+ TK0-201, TK0-202 & TK0-203

Онлайн Курс CompTIA CTT+ TK0-201, TK0-202 & TK0-203

Онлайн Курс CompTIA CTT+ TK0-201, TK0-202 & TK0-203IT-Training Ви гарантира 100% за ка..

700.00€

CompTIA C​ySA+ CS0-001

CompTIA C​ySA+ CS0-001

CompTIA Cy​SA+ CS0-001Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инструкторЦел на курса: ..

350.00€

Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer

Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer

Курс Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс,..

900.00€

CompTIA Security+ SY0-501

CompTIA Security+ SY0-501

Официален Курс CompTIA Security+ SY0-501Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инстру..

450.00€

CompTIA CASP+ CAS-003

CompTIA CASP+ CAS-003

CompTIA CASP+ CAS-003Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, воден от инструкторЦел на курса: П..

400.00€

Tags: онлайн, присъствен, курс, обучение, сертификат, Online, Training, certification, Linux Foundation Certified System Administrator, LFCS, Linux System Administration and Networking