Условия за Доставка

IT-Training.pro предоставя онлайн услуги изцяло и само в цифров вид. IT-Training не изпраща информация или стоки под формата на колети или друг твърд носител на информация. Всички доставки се осъществяват дигитално, като след извършване на плащане по поръчка, клиентите ни получават на посочения електронен адрес информация за достъп до съответния продукт или стока, за който е извършено съответното плащане.

Онлайн курсове се доставят в дигитален формат при записване и съгласно графика за провеждане на съответния курс.

Видео курсовете се доставят в рамките на 24 часа от потвърждаване на плащането (или на първия работен ден, ако поръчката е направена в не-работни и празнични дни).

Онлайн тестовете се доставят в рамките на 24 часа от потвърждаване на плащането (или на първият работен ден, ако поръчката е направена в не-работни и празнични дни).

Лаб достъп се доставят в рамките на 24 часа от потвърждаване на плащането (или на първият работен ден, ако поръчката е направена в не-работни и празнични дни).

Книги и помощни материали в цифров вид се доставят в рамките на 2 часа от потвърждаване на плащането (или на първият работен ден, ако поръчката е направена в не-работни и празнични дни).

Ваучер за сертификационен изпит се доставя в цифров вид в рамките на 14 дни от потвърждаване на плащането (след първият работен ден, ако поръчката е направена в не-работни и празнични дни).

За всички останали продукти, важат условията за доставка от общите условия или съгласно условия упоменати в описанието на самия продукт. За повече информация можете да се обърнете към страницата ни за контакти.

При заявка от страна на клиента за предоставяне на хартиено копие от разплащателните документи или друг документ, част от предлаганите продукти и услуги, IT-Training изпраща по куриер за сметка на клиента изискваните документи и справки.

Когато е избран начин на плащане- "плащане при доставка", IT-Training.pro изпраща "Приветствен пакет" (Welcome kit) на клиента, като съответната дължима сума се изисква от клиента при получаване на Приветствения комплект.