• Присъствен Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

  • Brand: Microsoft
  • Product Code: classroom-ms-70-743
  • Availability: In Stock
  • 350.00€


Available OptionsПрисъствен Курс Microsoft 70-743 (20743C) Upgrading your skills to Windows Server 2016


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: Присъствен курс, воден от инструктор, класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).


При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

Secure Windows Server.

Secure application development and a server workload infrastructure.

Manage security baselines.

Configure and manage just enough and just-in-time (JIT) administration.

Manage data security.

Configure Windows Firewall and a software-defined distributed firewall.

Secure network traffic.

Secure your virtualization infrastructure.

Manage malware and threats.

Configure advanced auditing.

Manage software updates.

Manage threats by using Advanced Threat Analytics (ATA) and Microsoft Operations Management Suite (OMS).


Course Outline

Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools

In this module, students will learn about breach detection, attack types and vectors, cybercrime, and how you can analyse your system’s activity by using the Sysinternals tool suite.

Lessons

Overview of breach detection

Using the Sysinternals tools to detect breaches

Lab : Basic breach detection and incident response strategies

Identifying attack types

Using incident-response strategies

Exploring the Sysinternals tools

After completing this course, students will be able to:

Describe breach detection.

Describe how to detect a breach by using the Sysinternals tools.

Module 2: Protecting credentials and privileged access

This module explains how you can configure user rights and security options, protect credentials by using credential guard, implement privileged-access workstations, and manage and deploy a local administrator-password solution so that you can manage passwords for local administrator accounts.

Lessons

Understanding user rights

Computer and service accounts

Protecting credentials

Understanding privileged-access workstations and jump servers

Deploying a local administrator-password solution

Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts

Configuring security options

Configuring restricted groups

Delegating privileges

Creating and managing group managed service accounts (MSAs)

Configuring the Credential Guard feature

Locating problematic accounts

Lab : Configuring and deploying LAPs

Installing local administrator password solution (LAPs)

Configuring LAPs

Deploying LAPs

After completing this module, students will be able to:

Understand user rights.

Describe computer and service accounts.

Help protect credentials.

Understand privileged-access workstations and jump servers.

Understand how to use a local administrator-password solution.

Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration

This module explains how to deploy and configure Just Enough Administration (JEA).

Lessons

Understanding JEA

Configuring and deploying JEA

Lab : Limiting administrator privileges by using JEA

Creating a role-capability file

Creating a session-configuration file

Creating a JEA endpoint

Connecting to a JEA endpoint

Deploying JEA by using Desire State Configuration (DSC)

After completing this module, students will be able to:

Understand JEA.

Configure and deploy JEA.

Module 4: Privileged Access Management and administrative forests

This module explains the concepts of Enhanced Security Administrative Environment (ESAE) forests, Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration, or Privileged Access Management.

Lessons

Understanding ESAE forests

Overview of MIM

Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM

Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management

Using a layered approach to security

Exploring MIM

Configuring a MIM web portal

Configuring the Privileged Access feature

Requesting privileged access

After completing this module, students will be able to:

Understand enhanced security administrative environment forests.

Understand MIM.

Understand how to implement JIT and Privileged Access Management by using MIM.

Module 5: Mitigating malware and threats

This module explains how to configure the Windows Defender, AppLocker, and Device Guard features.

Lessons

Configuring and managing Windows Defender

Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker

Configuring and using Device Guard

Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit

Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.

Configuring Windows Defender

Configuring AppLocker

Configuring and deploying Device Guard

Deploying and using EMET

After completing this module, students will be able to:

Configure and manage Windows Defender.

Use Software Restricting Policies and AppLocker.

Configure and use Device Guard.

Use and deploy the EMET.

Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics

This module explains how to use advanced auditing and Windows PowerShell transcripts.

Lessons

Overview of auditing

Understanding advanced auditing

Configuring Windows PowerShell auditing and logging

Lab : Configuring encryption and advanced auditing

Configuring auditing of file-system access

Auditing domain logons

Managing the configuration of advanced audit policies

Windows PowerShell logging and auditing

After completing this module, students will be able to:

Understanding auditing.

Understand advanced auditing.

Audit and log Windows PowerShell.

Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite

This module explains the Microsoft Advanced Threat Analytics tool and the Microsoft Operations Management suite (OMS), and details how you can use them to monitor and analyse the security of a Windows Server deployment.

Lessons

Overview of Advanced Threat Analytics

Understanding OMS

Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite

Using ATA and OMS

Preparing and deploying ATA

Preparing and deploying OMS

After completing this module, students will be able to:

Understand Advanced Threat Analytics.

Understand OMS.

Module 8: Securing your virtualization an infrastructure

This module explains how to configure Guarded Fabric virtual machines (VMs), including the requirements for shielded and encryption-supported VMs.

Lessons

Overview of Guarded Fabric VMs

Understanding shielded and encryption-supported VMs

Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs

Deploying Guarded Fabric VMs with administrator-trusted attestation

Deploying a shielded VM

After completing this module, students will be able to:

Understand Guarded Fabric VMs.

Understand shielded and encryption-supported VMs.

Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure

This module details the Security Compliance Manager, including how you can use it to configure, manage, and deploy baselines. Additionally, students will learn how to deploy and configure Nano Server, Microsoft Hyper-V, and Windows Server Containers.

Lessons

Using Security Compliance Manager

Introduction to Nano Server

Understanding containers

Lab : Using Security Compliance Manager

Configuring a security baseline for Windows Server 2016

Deploying a security baseline for Windows Server 2016

Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers

Deploying, managing, and securing Nano Server

Deploying, managing, and securing Windows Server containers

Deploying, managing, and securing Hyper-V containers

After completing this module, students will be able to:

Understand Security Compliance Manager.

Describe Nano Server.

Understand containers.

Module 10: Protecting data with encryption

This module explains how to configure Encrypting File System (EFS) and BitLocker drive encryption to protect data at rest.

Lessons

Planning and implementing encryption

Planning and implementing BitLocker

Lab : Configuring EFS and BitLocker

Encrypting and recovering access to encrypted files

Using BitLocker to protect data

After completing this module, students will be able to:

Plan and implement encryption.

Plan and implement BitLocker.


Module 11: Limiting access to file and folders

This module explains how to optimize file services by configuring File Server Resource Manager (FSRM) and Distributed File System (DFS). Students will learn how to protect a device’s data by using encryption or BitLocker. Students also will learn how to manage access to shared files by configuring Dynamic Access Control (DAC).

Lessons

Introduction to FSRM

Implementing classification management and file-management tasks

Understanding Dynamic Access Control (DAC)

Lab : Configuring quotas and file screening

Configuring FSRM quotas

Configuring file screening

Lab : Implementing DAC

Preparing DAC

Implementing DAC

After completing this module, students will be able to:

Understand FSRM.

Implement classification management and file-management tasks.

Understand DAC.

Module 12: Using firewalls to control network traffic flow

This module explains the firewalls that are present on Windows Server.

Lessons

Understanding Windows Firewall

Software-defined distributed firewalls

Lab : Windows Firewall with Advanced Security

Creating and testing inbound rules

Creating and testing outbound rules

After completing this module, students will be able to:

Describe Windows Firewall.

Understand software-defined distributed firewalls.

Module 13: Securing network traffic

This module explains how to secure network traffic and how to use Microsoft Message Analyzer, Server Message Block (SMB) encryption, and Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).

Lessons

Network-related security threats and connection-security rules

Configuring advanced DNS settings

Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer

Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic

Lab : Connection security rules and securing DNS

Creating and testing connection security rules

Configuring and testing DNSSEC

Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption

Using Microsoft Message Analyzer

Configuring and verifying SMB encryption on SMB shares

After completing this module, students will be able to:

Understand network-related security threats and connection security rules.

Configure advanced DNS settings.

Examine network traffic with Microsoft Message Analyzer.

Secure SMB traffic, and analyze SMB traffic.

Module 14: Updating Windows Server

This module explains how to use Windows Server Update Services (WSUS) to deploy updates to Windows Servers and clients.

Lessons

Overview of WSUS

Deploying updates by using WSUS

Lab : Implementing update management

Implementing the WSUS server role

Configuring update settings

Approving and deploying an update by using WSUS

Deploying Windows Defender definition updates by using WSUS

After completing this module, students will be able to:

Understand WSUS.

Deploy updates with WSUS.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016IT-T..

250.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&nb..

250.00€

Tags: курс, обучение, сертификат, online, training, certification, microsoft, 70-743, upgrade, mcsa, windows server 2016, 20743C