Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: classroom-training-ms-70-740
 • Availability: In Stock
 • 250.00€


Available OptionsПрисъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курсаПрисъствен курс (провежда се в присъственa форма на обучение  воден от инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание на курса

Модул 1: Инсталация, upgrade и миграция на сървъри и приложения

Настоящият модул разглежда новите технологии в Windows Server 2016 и разяснява как да се извърши инсталация на Nano Server и Server Core. Модулът също така разглежда планиране на обновяване на сървъри, стратегия за мигриране на приложения и данни, както и методи за извършване на миграция на сървърни роли и приложения между различни домейни. Накрая модулът разглежда как да се избере модел за активация на база на характеристиките на работната среда. 

Уроци

 • Представяне на Windows Server 2016
 • Подготовка и инсталация на Nano Server и Server Core
 • Подготовка за обновяване и миграция към Windows Server 2016
 • Миграция на сървърни роли и приложения
 • Модели за активация на Windows Server

Лаб : Инсталация и конфигурация на Nano Server

 • Инсталиране на Nano Server
 • Извършване на пост-инсталационни задачи в Nano Server
 • Отдалечено администриране на сървър

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват новите фунционалности в Windows Server 2016.
 • Подготовка и инсталация на Nano Server и Server Core.
 • Планиране и изготвяне на стратегия за миграция и обновяване на сървъри
 • Изършват миграция на сървърни роли и приложения в и между отделни домейни.
 • Избират метод на активация.

Module 2: Конфигуриране на локален storage

Настоящият модул разглежда управление на дискове и масиви в Windows Server 2016.

Уроци

 • Управление на дискове в Windows Server
 • Управление на масиви в Windows Server

Лаб : Конфигуриране на локален storage

 • Създаване и управление на масиви
 • Оразмеряване на масив
 • Управление на виртуални дискове

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Управление на дискове в Windows Server.
 • Управление на масиви в Windows Server.

Module 3: Внедряване на enterprise storage решения

Настоящият модул разглежда direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), и storage area networks (SANs). Също се разглежда приложението на Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging (DCB) и Multipath I/O (MPIO). Допълнително, настоящият модул сравнява Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) и Fibre Channel over Ethernet (FCoE), както и разяснява как се настроива споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server 2016.

Уроци

 • Преглед на DAS, NAS и SAN-ове
 • Съпоставяне на Fibre Channel, iSCSI и Fibre Channel over Ethernet
 • Разбиране на iSNS, DCB и MPIO
 • Настройка на споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server 2016

Лаб: Планиране и конфигуриране на storage технологии и компоненти

 • Планиране на изискванията към дисковите ресурси
 • Конфигуриране на iSCSI storage
 • Конфигуриране и управление на инфраструктура за споделяне на файлове и дискови ресурси

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват DAS, NAS и SAN-ове.
 • Сравняват Fibre Channel iSCSI и FCoE.
 • Описват приложението на  iSNS, DCB и MPIO.
 • Конфигурират споделяне на файлове и дискови ресурси в Windows Server.


Module 4: Внедряване на Storage Spaces и Data Deduplication

Настоящият модул разяснява как се внедрява и управлява Storage Spaces. Модулът също разглежда внедряването на Data Deduplication.

Уроци

 • Внедряване на Storage Spaces
 • Управление на Storage Spaces
 • Внедряване на Data Deduplication

Лаб : Внедряване на Storage Spaces

 • Създаване на Storage Space

Лаб: Внедряване на Data Deduplication

 • Инсталация на Data Deduplication
 • Конфигурация на Data Deduplication

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват и внедряват Storage Spaces в контекста на корпоративните изисквания към storage-а.
 • Управление и поддръжка на Storage Spaces.
 • Описват и внедряват Data Deduplication.

Module 5: Инсталация и конфигурация на Hyper-V и виртуални машини

Настоящият модул предоставя преглед на Hyper-V и сървърната виртуализация. Модулът също разяснява как се инсталира Hyper-V и как се конфигурира дисково пространство и мрежови ресурси на Hyper-V физически сървъри. Допълнително, модулът разглежда как да се конфигурират и управляват Hyper-V базирани виртуални машини.

Уроци

 • Преглед на Hyper-V
 • Инсталиране на Hyper-V
 • Конфигуриране на storage на Hyper-V физически сървъри
 • Конфигуриране на мрежа на Hyper-V физически сървъри
 • Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини
 • Управление на виртуални машини

Лаб: Инсталация и конфигурация на Hyper-V

 • Валидация на инсталацията на Hyper-V сървърната роля
 • Конфигуриране на Hyper-V мрежи
 • Създаване и Конфигуриране на виртуални машини
 • Внедряване на nested virtualization във виртуални машини

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват Hyper-V и сървърната виртуализация.
 • Инсталират Hyper-V.
 • Конфигурират дискови ресурси в Hyper-V физически сървъри.
 • Конфигуриране на мрежи в Hyper-V физически сървъри.
 • Конфигуриране на Hyper-V виртуални машини.
 • Управление на Hyper-V виртуални машини.

Module 6: Внедряване и управление на  Windows и Hyper-V контейнери

Настоящият модул предоставя преглед на контейнерите в Windows Server 2016. Допълнително модулът разяснява как да се внедрят Windows Server и Hyper-V контейнери. Също разглежда как да се инсталират, конфигурират и управляват контейнери, чрез използване на Docker.

Уроци

 • Преглед на контейнерите в Windows Server 2016
 • Внедряване на Windows Server и Hyper-V контейнери
 • Инсталиране, конфигуриране и управление на контейнери, чрез Docker

Лаб : Инсталация и конфигуриране на контейнери

 • Инсталиране и конфигуриране на Windows Server контейнери чрез Windows PowerShell
 • Инсталиране и конфигуриране на  Windows Server контейнери чрез инсталация на Docker

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват контейнерите в Windows Server 2016.
 • Разясняват как да внедрят контейнери.
 • Разясняват как да се инсталират, конфигурират и управляват контейнери чрез Docker.

Module 7: Преглед на high availability и disaster recovery

Настоящият модул преставлява преглед на high availability и high availability чрез failover clustering в Windows Server 2016. Също така разяснява как да се планира high availability и disaster recovery решения чрез Hyper-V базирани виртуални машини. Допълнително, модулът разяснява как да се архивира и възстанови Windows Server 2016 операционна система и данни, чрез използването на Windows Server Backup.

Уроци

 • Дефиниране на нивата на availability
 • Планиране на high availability и disaster recovery решения, чрез Hyper-V базирани виртуални машини
 • Архивиране и възстановяване, чрез използване на Windows Server Backup
 • High availability чрез failover clustering в Windows Server 2016

Лаб : Планиране и внедряване на  high availability и disaster recovery решения

 • Определяне на подходящите решения за high availability и disaster recovery
 • Внедряване на storage миграция
 • Конфигуриране на Hyper-V replica

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват нивата на availability.
 • Планират high availability и disaster recovery решения, чрез Hyper-V базирани виртуални машини.
 • Архивиране и възстановяване на данни, чрез използване на Windows Server Backup.
 • Описване на high availability чрез failover clustering в Window Server 2016.

Module 8: Внедряване на failover clustering

Настоящият модул разглежда как да се планира внедряването на failover clustering. Също се разглежда създаването, управлението, както и диагностиката и отстраняването на проблеми във failover cluster.

Уроци

 • Планиране на failover cluster
 • Създаване и конфигурация на нов failover cluster
 • Администриране на failover cluster
 • Диагностициране и отстраняване на неизправности във failover cluster
 • Внедряване на site high availability чрез stretch clustering

Лаб : Внедряване на failover clustering

 • Създаване на failover cluster
 • Верификация на настройките за кворум и добавяне на допълнителни нодове

Лаб : Управление на failover cluster

 • Премахване на node и верификация на настройките за кворум
 • Промяна на кворума от Disk Witness към File Share Witness и конфигурация на гласуването на nodes
 • Верификация на high availability

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Планиране на внедряването на failover-clustering.
 • Създаване и конфигурация на failover cluster.
 • Управление на failover cluster.
 • Диагностика и отстраняване на неизправностите в failover cluster.
 • Внедряване на high availability и stretch clustering за физическа локация.

Module 9: Внедряване на failover clustering и Windows Server 2016 Hyper-V

Настоящият модул разяснява как Hyper-V се интегрира с failover clustering. Също се разяснява как да се внедрят Hyper-V виртуални машини (VMs) върху failover clusters.

Уроци

 • Преглед на интеграцията на Hyper-V Server 2016 и failover clustering
 • Внедряване на Hyper-V VMs върху failover clusters
 • Ключови предимства на VMs в clustered environment

Лаб: Внедряване на failover clustering и Windows Server 2016 Hyper-V

 • Конфигуриране на iSCSI storage
 • Конфигуриране на failover cluster за Hyper-V
 • Конфигуриране на highly available VM

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват как Hyper-V се интегрира за failover clustering.
 • Внедряват Hyper-V VMs върху failover clusters.
 • Описват ключовите предимства на VMs в clustered environment.

Module 10: Внедряване на Network Load Balancing

Настоящият модул предоставя преглед на NLB clusters. Също така се разяснява как да се планира и конфигурира NLB cluster.

Уроци

 • Преглед на NLB
 • Конфигуриране на NLB cluster
 • Планиране на NLB решение

Лаб: Внедряване на NLB

 • Внедряване на Network Load Balancing (NLB) cluster
 • Конфигуриране и администриране на NLB cluster
 • Валидация на high availability за NLB cluster

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват NLB.
 • Конфигурират NLB cluster.
 • Разясняват как да внедрят NLB решение.

Module 11: Създаване и управление на deployment images

Настоящият модул представлява преглед на прецесът по Windows Server 2016 image deployment. Също така се разяснява как се създават и управляват deployment images чрез използване на Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Допълнително се описват различните приложения във виртуализирана среда.

Уроци

 • Въведение в deployment images
 • Създаване и управление на deployment images чрез MDT
 • Виртуализиране на приложения във виртуални машини

Лаб: Използване на MDT за инсталиране на Windows Server 2016

 • Конфигурация на MDT
 • Създаване и внедряване на image

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват процеса по Windows Server 2016 image deployment.
 • Създаване и управление на deployment images чрез MDT.
 • Описват различните приложения във виртуализирана среда.

Module 12: Управление, наблюдение и поддръжка на виртуални машини

Настоящият модул представлява преглед на Windows Server Update Services (WSUS) и изискванията за внедряване на WSUS. Също така се разяснява как се управлява процеса по прилагане на софтуерни обновления чрез WSUS. Допълнително, модулът предоставя преглед на  Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) и инструментите за мониторинг на ресурси налични в Windows Server 2016. Накрая модулът разяснява как да се използва Performance Monitor и как да се управляват event logs.

Уроци

 • WSUS преглед и опции за внедряване
 • Процеса на Update management чрез WSUS
 • Преглед на Windows PowerShell DSC
 • Преглед на инструментите за мониторинг в Windows Server 2016
 • Използване на Performance Monitor
 • Мониторинг на event logs

Лаб: Внедряване на WSUS и прилагане на обновления

 • Внедряване на WSUS
 • Конфигуриране на настройките за обновления
 • Одобряване и прилагане на обновления чрез WSUS

Лаб: Мониторинг и отстраняване на неизправности в Windows Server 2016

 • Изграждане на performance baseline
 • Идентификация на източника на проблем с производителността
 • Преглед и конфигурация на централизирани event logs

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Описват предназначението на WSUS и изискванията за внедряване на WSUS.
 • Описват процеса на инсталиране на обновления чрез WSUS.
 • Описват целите и предимствата на Windows PowerShell DSC.
 • Описват инструментите за мониторинг налични в Windows Server 2016.
 • Използват Performance Monitor.
 • Управляват event logs.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Онлайн Курс  Microsoft 70-742 (20742C) Identity with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантир..

200.00€

Присъствен Курс LPI LPIC-1 101 System Administrator

Присъствен Курс LPI LPIC-1 101 System Administrator

Присъствен Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-1 101 System AdministratorIT-Trai..

150.00€

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System Administrator

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System Administrator

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System AdministratorIT-Training Ви гарантира 100% за к..

150.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&nb..

250.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира ..

250.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-743 (20743C) Upgrading your skills to Windows Server 2016IT-Training Ви..

350.00€

Присъствен Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333

Присъствен Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333

Присъствен Онлайн Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333IT-Train..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Присъствен Курс Microsoft 70-537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Присъствен Курс Microsoft 70-537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Присъствен Курс  Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира 100..

350.00€

Присъствен Курс Microsoft AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Присъствен Курс Microsoft AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Присъствен Курс Microsoft AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and DeploymentIT-Training Ви гаранти..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft AZ-101 Microsoft Azure Integration and Security

Присъствен Курс Microsoft AZ-101 Microsoft Azure Integration and Security

Присъствен Курс Microsoft AZ-101 Microsoft Azure Integration and SecurityIT-Training Ви гарантира&nb..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft AZ-102 Microsoft Azure Administrator Certification Transition

Присъствен Курс Microsoft AZ-102 Microsoft Azure Administrator Certification Transition

Присъствен Курс Microsoft AZ-102 Microsoft Azure Administrator Certification TransitionIT-Training В..

400.00€

Tags: присъствен, курс, обучение, сертификат, classroom, training, certification, microsoft, 70-740, installation, storage, compute, windows server 2016