• Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: bootcamp-online-ms-70-742
 • Availability: In Stock
 • 200.00€


Available OptionsИнтензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН курс (провежда се в интензивна форма на обучение - в няколко поредни дни от седмицата, обикновенно започва в понеделник и приключва в петък, провежда се в интервалите от 09:00 до 17:00 (възможни са и други дни и часове на провеждане), воден от инструктор, виртуална класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).


При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Course Outline

Module 1: Installing and configuring domain controllers

This module describes the features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

Lessons

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller

Lab : Deploying and administering AD DS

 • Deploying AD DS
 • Deploying domain controllers by performing domain controller cloning
 • Administering AD DS

After completing this module, students will be able to:

 • Describe AD DS and its main components.
 • Describe the purpose and roles of domain controllers.
 • Describe the considerations for deploying domain controllers.

Module 2: Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

Lessons

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

 • Creating and managing groups in AD DS
 • Creating and configuring user accounts in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS

Lab : Administering AD DS

 • Delegate administration for OUs
 • Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell

After completing this module, students will be able to:

 • Manage user accounts in AD DS.
 • Manage groups in AD DS.
 • Manage computer objects in AD DS.
 • Use Windows PowerShell for AD DS administration.
 • Implement and manage OUs.
 • Administer AD DS.

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Lessons

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS

 • Implementing forest trusts
 • Implementing child domains in AD DS

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the components of an advanced AD DS deployment.
 • Deploy a distributed AD DS environment..
 • Configure AD DS trusts.

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Lessons

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

 • Modifying the default site
 • Creating additional sites and subnets
 • Configuring AD DS replication
 • Monitoring and troubleshooting AD DS replication

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how AD DS replication works.
 • Configure AD DS sites to help optimize authentication and replication traffic.
 • Configure and monitor AD DS replication.

Module 5: Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Lessons

Introducing Group Policy

Implementing and administering GPOs

Group Policy scope and Group Policy processing

Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Creating and configuring GPOs

Managing GPO scope

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

Verify GPO application

Troubleshooting GPOs

After completing this module, students will be able to:

Explain what Group Policy is.

Implement and administer GPOs.

Describe Group Policy scope and Group Policy processing.

Troubleshoot GPO application.


Module 6: Managing user settings with Group Policy

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Lessons

Implementing administrative templates

Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts

Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs

Using administrative templates to manage user settings

Implement settings by using Group Policy preferences

Configuring Folder Redirection

Planning Group Policy (optional)

After completing this module, students will be able to:

Implement administrative templates.

Configure Folder Redirection, software installation, and scripts.

Configure Group Policy preferences.


Module 7: Securing Active Directory Domain Services

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Lessons

Securing domain controllers

Implementing account security

Implementing audit authentication

Configuring managed service accounts

Lab : Securing AD DS

Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups

Deploying and configuring an RODC

Creating and associating a group MSA


After completing this module, students will be able to:

Secure domain controllers.

Implement account security.

Implement audit authentication.

Configure managed service accounts (MSAs).


Module 8: Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Lessons

Deploying CAs

Administering CAs

Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA

Deploying an enterprise subordinate CA


After completing this module, students will be able to:

Deploy CAs.

Administer CAs.

Troubleshoot and maintain CAs.


Module 9: Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Lessons

Deploying and managing certificate templates

Managing certificate deployment, revocation, and recovery

Using certificates in a business environment

Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying and using certificates

Configuring certificate templates

Enrolling and using certificates

Configuring and implementing key recovery


After completing this module, students will be able to:

Deploy and manage certificate templates.

Manage certificates deployment, revocation, and recovery.

Use certificates in a business environment.

Implement and manage smart cards


Module 10: Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Lessons

Overview of AD FS

AD FS requirements and planning

Deploying and configuring AD FS

Overview of Web Application Proxy

Lab : Implementing AD FS

Configuring AD FS prerequisites

Installing and configuring AD FS

Configuring an internal application for AD

Configuring AD FS for federated business partners


After completing this module, students will be able to:

Describe AD FS.

Explain how to deploy AD FS.

Explain how to implement AD FS for a single organization.

Explain how to extend AD FS to external clients.

Implement single sign-on (SSO) to support online services.


Module 11: Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

Lessons

Overview of AD RMS

Deploying and managing an AD RMS infrastructure

Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Installing and configuring AD RMS

Configuring AD RMS templates

Using AD RMS on clients


After completing this module, students will be able to:

Describe AD RMS.

Deploy and manage an AD RMS infrastructure. .

Configure AD RMS content protection.


Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Lessons

Planning and preparing for directory synchronization

Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

Managing identities with directory synchronization

Lab : Configuring directory synchronization

Preparing for directory synchronization

Configuring directory synchronization

Managing Active Directory users and groups


After completing this module, students will be able to:

Plan and prepare for directory synchronization.

Implement directory synchronization by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect).

Manage identities with directory synchronization.


Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Lessons

Monitoring AD DS

Managing the Active Directory database

Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab : Recovering objects in AD DS

Backing up and restoring AD DS

Recovering objects in AD DS


After completing this module, students will be able to:

Monitor AD DS.

Manage the Active Directory database.

Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016IT..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016IT-Tr..

180.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016IT-Training Ви гарант..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Busines..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 20..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013IT-Training ..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013IT-Train..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private CloudIT-Training Ви гаран..

140.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private CloudIT-Training Ви гара..

140.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and RequirementsФормат на курса: при..

250.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure SolutionsIT-Trai..

250.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure SolutionsIT-Training Ви гарантира ..

300.00€

Tags: Интензивен, онлайн, курс, обучение, сертификат, online, training, certification, microsoft, 70-742, identity, windows server 2016, 20742, 20742b, 20742c