• Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

  • Brand: Microsoft
  • Product Code: bootcamp-online-ms-70-334
  • Availability: In Stock
  • 400.00€


Available OptionsИнтензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН курс (провежда се в интензивна форма на обучение - в няколко поредни дни от седмицата, обикновенно започва в понеделник и приключва в петък, провежда се в интервалите от 09:00 до 17:00 (възможни са и други дни и часове на провеждане), воден от инструктор, виртуална класна стая


Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).


При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.


Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.

За повече информация използвайте формата за контакт.

Дати на провеждане: моля използвайте календара в основният ни сайт.

Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.


Съдържание на курса:

Module 1: Design and Architecture of Skype for Business Server 2015

 This module describes the high-level components and features of Skype for Business 2015. It also describes how to work with Skype for Business administrative tools, the main components of Skype for Business Online, and coexistence with on-premises Skype for Business Server 2015 servers.

 Lessons

 Overview of Skype for Business Components and Features

 Introduction to the Skype for Business Administrative Tools

 Lab : Designing and Publishing a Skype for Business Server Topology

 Designing and Creating the Topology

 Updating the Topology for the New York Site

 After completing this module, students will be able to:

 Describe the high-level components and features of Skype for Business 2015.

 Work with Skype for Business administrative tools.

 Module 2: Installing and Implementing Skype for Business Server 2015

 This module explains the external dependencies for Skype for Business Server. It describes the Session Initiation Protocol (SIP) domain requirements to ensure a successful implementation. This module also explains how to install Skype for Business Server, and it describes how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and Microsoft SharePoint Server.

 Lessons

 Server and Service Dependencies

 Planning SIP Domains

 Installing Skype for Business Server

 Integrating Skype for Business Server with Exchange Server and SharePoint Server

 Lab : Configuring DNS and Simple URLs for Skype for Business Server

 Configuring the Required DNS Records and Simple URLs for Skype for Business Server

 Lab : Deploying Skype for Business Server

 Installing and Configuring Skype for Business Server

 Installing Skype for Business Server Certificates

 After completing this module, students will be able to:

 Identify the external dependencies for Skype for Business Server 2015.

 Identify the SIP domain requirements to ensure a successful implementation.

 Install Skype for Business Server.

 Describe how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and SharePoint Server.

 Module 3: Administering Skype for Business Server 2015

 This module explains how to administer and manage Skype for Business Server by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It also describes how to create useful Skype for Business scripts to automate processes. Additionally, it explains how to implement role-based access control (RBAC) in Skype for Business and how to use important Test cmdlets and tools to troubleshoot Skype for Business.

 Lessons

 Using Skype for Business Server Control Panel

 Using the Skype for Business Server Management Shell

 Implementing Role-Based Access Control

 Using Test Cmdlets

 Tools for Troubleshooting Skype for Business

 Lab : Using the Administrative Tools to Manage Skype for Business Server

 Installing the Skype for Business Administrative Tools on a Windows 10 Client

 Using Skype for Business Server Control Panel

 Using the Skype for Business Server Management Shell

 Lab : Using the Skype for Business Troubleshooting Tools

 Using Skype for Business Server Management Shell Cmdlets to Create an RBAC Structure

 Using the Centralized Logging Service

 Performing a Network Capture by Using Message Analyzer

 After completing this module, students will be able to:

 Use Skype for Business Server Control Panel.

 Use the Skype for Business Server Management Shell.

 Implement RBAC in Skype for Business 2015.

 Use important test cmdlets.

 Use various tools to troubleshoot Skype for Business.

 Module 4: Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015

 This module explains how to configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It then describes how to deploy Skype for Business clients and explains the sign-in, registration, and authentication process for Skype for Business clients. It also explains how to configure in-band policies and group policies. Finally, it explains how to manage the Skype for Business Address Book.

 Lessons

 Configuring Users

 Deploying the Skype for Business Client

 Registration, Sign-In, and Authentication

 Configuring Skype for Business Client Policies

 Managing the Skype for Business Address Book

 Lab : Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015

 Enabling Users for Skype for Business by Using the Management Shell

 Troubleshooting a User Sign-In Issue

 Lab : Configuring Policies and the Address Book in Skype for Business Server

 Configuring Client Policies

 Configuring the Address Book

 After completing this module, students will be able to:

 Configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell.

 Deploy Skype for Business clients.

 Explain the registration, sign-in, and authentication process for Skype for Business clients.

 Configure in-band policies and Group Policies.

 Describe how to manage the Skype for Business Address Book.

 Module 5: Configuring and Implementing Conferencing in Skype for Business 2015

 This modules describes Skype for Business conferencing features and modalities. It explains how to integrate Skype for Business Server 2015 with Office Online Server. It also explains how to plan for conferencing bandwidth utilization. Finally, it explains how to configure conferencing settings and policies.

 Lessons

 Introduction to Conferencing in Skype for Business 2015

 Integrating Skype for Business Server and Office Online Server

 Bandwidth Planning

 Configuring Conferencing Settings

 Lab : Installing and Configuring Office Online Server

 Installing Office Online Server

 Lab : Configuring Conferencing in Skype for Business Server

 Configuring, Assigning, and Validating Conferencing Policies

 After completing this module, students will be able to:

 Describe Skype for Business conferencing features and modalities.

 Integrate Skype for Business Server 2015 with Office Web Apps Server.

 Plan for conferencing bandwidth utilization.

 Configure conferencing settings and policies.

 Module 6: Implementing Additional Conferencing Options in Skype for Business Server 2015

 This module describes the conferencing lifecycle and explains how to administer it. It then explains how to use conferencing and meeting policies. It also explains how to deploy dial-in conferencing and configure the infrastructure for Lync Room System. Finally, it explains how to configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.

 Lessons

 Overview of the Conferencing Lifecycle

 Designing and Configuring Audio/Video and Web Conferencing Policies

 Deploying Dial-In Conferencing

 Configuring an LRS

 Configuring Large Meetings and Skype Meeting Broadcasts

 Lab : Implementing and Troubleshooting Conferencing Policy

 Creating and Editing Conferencing Policies

 Troubleshooting Conferencing Policies

 Lab : Configuring Additional Conferencing Modalities

 Deploying Dial-In Conferencing

 Preparing for LRS Deployment

 After completing this module, students will be able to:

 Administer the conferencing lifecycle.

 Configure conferencing and meeting policies.

 Deploy dial-in conferencing.

 Configure the infrastructure for Lync Room System (LRS).

 Configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.

 Module 7: Designing and Implementing Monitoring and Archiving in Skype for Business 2015

 This module describes the Monitoring Service components in Skype for Business Server. It then describes archiving and explains how to design an archiving policy. Finally, it explains how to implement archiving.

 Lessons

 Components of the Monitoring Service

 Overview of Archiving

 Designing an Archiving Policy

 Implementing Archiving

 Lab : Implementing Monitoring

 Enabling Monitoring Reports

 Lab : Implementing Archiving

 Enabling Skype for Business Server Archiving to Microsoft Exchange Server 2013

 After completing this module, students will be able to:

 Describe Monitoring Service components in Skype for Business Server.

 Implement monitoring.

 Design an archiving policy.

 Implement archiving.

 Module 8: Deploying Skype for Business 2015 External Access

 This module describes the components for external access. It then explains how to configure external access policies and security, how to configure certificates, and how to configure reverse proxy. Additionally, this module describes how to configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients. Finally, it explains how to design and configure federation in Skype for Business Server.

 Lessons

 Overview of External Access

 Configuring External Access Policies and Security

 Configuring External Access Network and Certificates

 Configuring Reverse Proxy

 Designing Mobility in Skype for Business Server

 Designing Federation in Skype for Business Server

 Lab : Designing and Implementing External User Access

 Defining the Edge Server in the Topology

 Installing and Configuring the Edge Server

 Lab : Installing the Components for External Users

 Installing and Configuring Reverse Proxy

 Validate External Messaging

 After completing this module, students will be able to:

 Identify the components for external access.

 Configure external access policies and security.

 Configure external access network and certificates.

 Configure reverse proxy.

 Configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients.

 Design and configure federation in Skype for Business Server.

 Module 9: Implementing Persistent Chat in Skype for Business 2015

 This module explains how to design a Skype for Business 2015 topology that includes Persistent Chat. It then explains how to deploy Persistent Chat in Skype for Business. Finally, it explains how to configure and manage Persistent Chat.

 Lessons

 Designing a Persistent Chat Server Topology

 Deploying Persistent Chat Server

 Configuring and Managing Persistent Chat

 Lab : Designing and Deploying Persistent Chat Server

 Configuring the Topology for Persistent Chat Server

 Installing Persistent Chat Server

 Registering a New Add-In

 Lab : Configuring and Using Persistent Chat

 Configuring Chat Rooms and Policies

 Validating a Persistent Chat Deployment

 Troubleshooting Persistent Chat

 After completing this module, students will be able to:

 Design a Skype for Business topology that includes Persistent Chat.

 Deploy Persistent Chat in Skype for Business.

 Configure and manage Persistent Chat in Skype for Business.

 Module 10: Implementing High Availability in Skype for Business 2015

 This module describes how to design and implement a high-availability solution for Front End Servers and Back End Servers in a Skype for Business Server environment. It also explains how to design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.

 Lessons

 Planning for Front End Pool High Availability

 Planning for Back End Server High Availability

 High Availability for Other Component Servers

 Lab : Pre-Lab Configuration

 Preparing for the Lab

 Lab : Implementing High Availability

 Managing Front End Pools

 Configuring Hardware Load Balancing

 After completing this module, students will be able to:

 Design and implement a high-availability solution for Front End Servers in a Skype for Business Server environment.

 Design and implement a high-availability solution for Back End Servers in a Skype for Business Server environment.

 Design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online Server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.

 Module 11: Implementing Disaster Recovery in Skype for Business 2015

 This module describes the disaster recovery options in Skype for Business Server, such as Front End pool pairing and Persistent Chat Server stretched pools. It then explains how to implement disaster recovery in Skype for Business Server. Additionally, it describes the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.

 Lessons

 Disaster Recovery Options in Skype for Business Server

 Implementing Disaster Recovery in Skype for Business Server

 Additional Disaster Recovery Options in Skype for Business Server

 Lab : Implementing and Performing Disaster Recovery

 Configuring Pool Pairing

 Perform Pool Failover and Failback

 After completing this module, students will be able to:

 Describe disaster recovery options in Skype for Business Server.

 Implement disaster recovery in Skype for Business Server.

 Describe the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.

 Module 12: Integrating with Skype for Business Online

 This module describes Skype for Business Online features. It then explains how to prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment. It also explains how to configure a hybrid Skype for Business deployment.

 Lessons

 Overview of Skype for Business Online

 Preparing for a Hybrid Skype for Business Deployment

 Configuring a Hybrid Skype for Business Environment

 Lab : Designing a Hybrid Skype for Business Deployment

 Designing the Hybrid Skype for Business Environment

 After completing this module, students will be able to:

 Describe Skype for Business Online features.

 Prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment.

 Configure a hybrid Skype for Business deployment.

 Module 13: Planning and Implementing an Upgrade to Skype for Business Server 2015

 This module describe how to plan a side-by-side migration from Lync Server 2010 and Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015. It also explains how to perform an in-place upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server.

 Lessons

 Overview of Upgrade and Migration Paths

 Migrating to Skype for Business 2015

 In-Place Upgrade to Skype for Business Server 2015

 Lab : Performing an In-Place Upgrade of Lync 2013 to Skype for Business

 Install Skype for Business Administrative Tools

 Performing In-Place Upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015

 After completing this module, students will be able to:

 Describe the supported migration and upgrade paths for Skype for Business Server.

 Perform an in-place upgrade of Lync Server 2013 to Skype for Business Server.

 Describe how to manage the user experience during an upgrade.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016IT..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016IT-Training Ви г..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-743 Upgrading your skills to Windows Server 2016IT-Tr..

180.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016IT-Training Ви гарант..

200.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Busines..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013IT-Training ..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013IT-Train..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Присъствен Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Присъствен Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 ServicesIT-Training Ви гарантира 100% ..

350.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-246 Monitoring and Operating a Private CloudIT-Training Ви гаран..

140.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-247 Configuring and Deploying a Private CloudIT-Training Ви гара..

140.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Присъствен Курс Microsoft 70-346 Managing Office 365 Identities and RequirementsФормат на курса: при..

250.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Интензивен Онлайн Курс  Microsoft 70-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V..

400.00€

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Интензивен Онлайн Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure SolutionsIT-Trai..

250.00€

Интензивен Онлайн Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 v 3.0

Интензивен Онлайн Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 v 3.0

Интензивен Онлайн Курс Cisco CCNA Routing and Switching 100-105 ICND1 Interconnecting Cisco Networki..

200.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure SolutionsIT-Training Ви гарантира ..

300.00€

Tags: Интензивен, онлайн, курс, обучение, сертификат, online, training, certificate, microsoft, 70-334, skype for business 2015