• Видео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Видео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: video-az-300
 • Availability: In Stock
 • 100.00€


Available OptionsВидео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Microsoft Azure Architect, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.


Формат на курса: Видео, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни (demo) тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Azure System Administrator; желаещи да научат Microsoft Azure и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure

AZ-300T02: Implementing Workloads and Security

AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

AZ-300T04: Creating and Deploying Apps

AZ-300T05: Implementing Authentication and Secure Data

AZ-300T06: Developing for the Cloud


Analyze resource utilization and consumption

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create baseline for resources; create and rest alerts; analyze alerts across subscription; analyze metrics across subscription; create action groups; monitor for unused resources; monitor spend; report on spend; utilize Log Search query functions; view alerts in Log Analytics

Create and configure storage accounts

May include but not limited to: Configure network access to the storage account; create and configure storage account; generate shared access signature; install and use Azure Storage Explorer; manage access keys; monitor activity log by using Log Analytics; implement Azure storage replication

Create and configure a Virtual Machine (VM) for Windows and Linux

May include but not limited to: Configure high availability; configure monitoring, networking, storage, and virtual machine size; deploy and configure scale sets

Automate deployment of Virtual Machines (VMs)

May include but not limited to: Modify Azure Resource Manager (ARM) template; configure location of new VMs; configure VHD template; deploy from template; save a deployment as an ARM template; deploy Windows and Linux VMs

Create connectivity between virtual networks

May include but not limited to: Create and configure VNET peering; create and configure VNET to VNET; verify virtual network connectivity; create virtual network gateway

Implement and manage virtual networking

May include but not limited to: Configure private and public IP addresses, network routes, network interface, subnets, and virtual network

Manage Azure Active Directory (AD)

May include but not limited to: Add custom domains; configure Azure AD Identity Protection, Azure AD Join, and Enterprise State Roaming; configure self-service password reset; implement conditional access policies; manage multiple directories; perform an access review

Implement and manage hybrid identities

May include but not limited to: Install and configure Azure AD Connect; configure federation and single sign-on; manage Azure AD Connect; manage password sync and writeback

Implement Workloads and Security

Migrate servers to Azure

May include but not limited to: Migrate by using Azure Site Recovery (ASR); migrate using P2V; configure storage; create a backup vault; prepare source and target environments; backup and restore data; deploy Azure Site Recovery (ASR) agent; prepare virtual network

Configure serverless computing

May include but not limited to: Create and manage objects; manage a Logic App resource; manage Azure Function app settings; manage Event Grid; manage Service Bus

Implement application load balancing

May include but not limited to: Configure application gateway and load balancing rules; implement front end IP configurations; manage application load balancing

Integrate on premises network with Azure virtual network

May include but not limited to: Create and configure Azure VPN Gateway; create and configure site to site VPN; configure Express Route; verify on premises connectivity; manage on-premise connectivity with Azure

Manage role-based access control (RBAC)

May include but not limited to: Create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure; troubleshoot RBAC; implement RBAC policies; assign RBAC roles

Implement Multi-Factor Authentication (MFA)

May include but not limited to: Enable MFA for an Azure tenant; configure user accounts for MFA; configure fraud alerts; configure bypass options; configure trusted IPs; configure verification methods; manage role-based access control (RBAC); implement RBAC policies; assign RBAC Roles; create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure

Architect Cloud Technology Solutions

Select an appropriate compute solution

May include but not limited to: Leverage appropriate design patterns; select appropriate network connectivity options; design for hybrid topologies

Select an appropriate integration solution

May include but not limited to: Address computational bottlenecks, state management, and OS requirements; provide for web hosting if applicable; evaluate minimum number of nodes

Select an appropriate storage solution

May include but not limited to: Validate data storage technology capacity limitations; address durability of data; provide for appropriate throughput of data access; evaluate structure of data storage; provide for data archiving, retention, and compliance

Create and Deploy Apps

Create web applications by using PaaS

May include but not limited to: Create an Azure app service web app by using Azure CLI, PowerShell, and other tools; create documentation for the API by using open source and other tools; create an App Service Web App for containers; create an App Service background task by using WebJobs

Create app or service that runs on Service Fabric

May include but not limited to: Develop a stateful Reliable Service and a stateless Reliable Service; develop an actor-based Reliable Service; write code to consume Reliable Collections in your service

Design and develop applications that run in containers

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

Implement Authentication and Secure Data

Implement authentication

May include but not limited to: Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, tokens, Windows-integrated authentication; implement multi-factor authentication by using Azure AD options

Implement secure data solutions

May include but not limited to: Encrypt and decrypt data at rest; encrypt data with Always Encrypted; implement Azure Confidential Compute and SSL/TLS communications; manage cryptographic keys in the Azure Key Vault

Develop for the Cloud

Develop long-running tasks

May include but not limited to: Implement large-scale, parallel, and high-performance apps by using batches; implement resilient apps by using queues; implement code to address application events by using web hooks; address continuous processing tasks by using web jobs

Configure a message-based integration architecture

May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph

Develop for asynchronous processing

May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models

Develop for autoscaling

May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state

Implement distributed transactions

May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers

Develop advanced cloud workloads

May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making; create and integrate bots; integrate machine learning solutions in an app; create and implement IoT solutions


Write a review

Please login or register to review

Related Products

17%
OFF
Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Официален Курс: Microsoft Official Course 70-740 (20740C) Installation, Storage and Compute with Win..

250.00€

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Официален Курс Microsoft 70-741 (20741) Networking with Windows Server 2016/2019Официален Microsoft ..

300.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Официален Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure FundamentalsОфициален Microsoft курс (Microsoft Offi..

250.00€

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS ExpertsIT-Training Ви гарантира 100% ..

350.00€

Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Официален Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft AzureО..

300.00€

Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Официален Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft AzureОфици..

300.00€

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft Official Course (MOC) 10996A: Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Manag..

500.00€

Tags: видео, курс, обучение, сертификат, Online, Training, certification, Microsoft, AZ-300, Microsoft Azure Architect Technologies, AZ-300T01, AZ-300T02, AZ-300T03, AZ-300T04, AZ-300T05, AZ-300T06