• Онлайн Курс Microsoft 70-697-1 Implementing and Managing Windows 10

Онлайн Курс Microsoft 70-697-1 Implementing and Managing Windows 10

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: online-ms-70-697-1
 • Availability: In Stock
 • 300.00€


Available OptionsОнлайн Курс Microsoft 70-697-1 Implementing and Managing Windows 10

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC 20697-1) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Windows 10 - Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows 10, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни онлайн тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Windows или системната администрация; желаещи да се сертифицират за MCSA Windows 10; желаещи да научат Windows 10 и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание на курса


After completing this course, students will be able to:

Describe the important new features of Windows 10.

Install Windows 10.

Configure a device that is running Windows 10.

Configure network connectivity for a Windows 10 device.

Manage storage in Windows 10.

Manage folders and printers.

Manage apps.

Manage data security.

Manage device security.

Implement Windows 10 features to improve network security.

Restore files, roll back drivers, and recover Windows 10 devices.

Monitor and update Windows 10 devices.


Module 1: Overview of Windows 10

This module describes the Windows 10 operating system. It describes the new features in Windows 10, and the important changes since Windows 8.1. It describes the use, navigation, and customization of the enhanced Windows 10 user interface. Additionally, this module this module describes the Windows 10 features that make it beneficial for organizations of different sizes.

Lessons

Introducing Windows 10

Navigating the Windows 10 User Interface

Lab : Navigating and Customizing the User Interface

Navigating the Windows 10 User Interface

Configuring Start

Configuring the Desktop

After completing this module, students will be able to:

Describe important new features of Windows 10.

Navigate and customize the Windows 10 interface.

Module 2: Installing Windows 10

This module introduces the different editions of Windows 10, and the differences between them. It describes the requirements and available options for installing Windows 10 on a device, and provides instructions for installing, or upgrading to, Windows 10. Additionally, this module provides points that you should consider when deciding between an upgrade or migration to Windows 10, and the supported upgrade paths from older versions of the Windows operating system.

Lessons

Installing Windows 10

Upgrading to Windows 10

Lab : Installing Windows 10

Upgrading Windows 7 to Windows 10

Migrating User Settings

After completing this module, students will be able to:

Choose how to install Windows 10.

Describe the process of upgrading to Windows 10.

Module 3: Configuring Your Device

This module explains how to configure Windows 10 by using tools such as the Settings app, Control Panel, Windows PowerShell, Remote Server Administration Tools (RSAT), and Group Policy Objects (GPOs). It describes the different types of user accounts, and the benefits of using a Microsoft account. It also covers the common configuration options in Windows 10. Additionally, this module describes Microsoft OneDrive and its integration with Windows 10.

Lessons

Overview of Tools You Can Use to Configure Windows 10

Common Configuration Options

Managing User Accounts

Using OneDrive

Lab : Configuring Windows 10

Using the Settings App

Using Control Panel

Using Windows PowerShell

Using GPOs

Lab : Synchronizing Settings with OneDrive

Connecting a Microsoft Account

Synchronizing Settings between Devices

After completing this module, students will be able to:

Describe the different tools that they can use to configure Windows 10.

Explain common configuration options.

Manage user accounts.

Use OneDrive with Windows 10.

Module 4: Configuring Network Connectivity

This module explains the use of tools to configure network settings, including the Network and Sharing Center and Windows PowerShell. It describes the differences between Internet Protocol version 4 (IPv4) and Internet Protocol version 6 (IPv6) settings, and the benefits of IPv6. Additionally, it describes how to implement name resolution and provides an overview of the Domain Name System (DNS) service. Lastly, this module describes how you can configure wireless connectivity in Windows 10, and explains remote access methods that are available in Windows 10, such as virtual private networks (VPNs), DirectAccess, and Remote Desktop.

Lessons

Configuring IP Network Connectivity

Implementing Name Resolution

Implementing Wireless Network Connectivity

Overview of Remote Access

Lab : Configuring Network Connectivity

Verifying and Testing IPv4 Settings

Configuring Automatic IPv4 Settings

Configuring and Testing Name Resolution

After completing this module, students will be able to:

Describe how to configure IP network connectivity.

Implement name resolution.

Implement wireless network connectivity.

Describe options for remote access in Windows 10.

Module 5: Managing Storage

This module provides an overview of storage options, including hard disks, server-based storage, and virtual hard disks. It describes network storage options, including network-attached storage (NAS) and storage area networks (SANs), and cloud-based storage options, such as OneDrive and Microsoft Azure Storage. Additionally, this module describes the management and maintenance of disks, partitions, and volumes, and the configuration and use of the Storage Spaces feature.

Lessons

Overview of Storage Options

Managing Disks, Partitions, and Volumes

Maintaining Disks and Volumes

Managing Storage Spaces

Lab : Managing Storage

Adding a Disk

Creating a Simple Volume

Compressing a Folder

Enabling Disk Quotas

Creating a Storage Space

After completing this module, students will be able to:

Explain the different storage options in Windows 10.

Manage disks, partitions, and volumes.

Maintain disks, partitions, and volumes.

Manage storage spaces.

Module 6: Managing Files and Printers

This module provides an overview of the file systems that Windows 10 supports. It explains how to configure file permissions, the effect of file permissions, how explicit and inherited permissions work, and how to include user and device claims in access permissions. This module also explains how to share folders, the tools that you can use to share folders, and the effective permissions when a user tries to access data in a shared folder that is protected by file permissions. Additionally, this module explains how to create and use Work Folders. The last lesson in this module describes how to add and share a printer, and how to manage client and server-side printing.

Lessons

Overview of File Systems

Configuring and Managing File Access

Configuring and Managing Shared Folders

Work Folders

Managing Printers

Lab : Configuring and Managing Permissions and Shares

Creating, Managing, and Sharing a Folder

Using Conditions to Control Access and Effective Permissions

Lab : Configuring and Using Work Folders

Configuring Work Folders

Lab : Installing and Managing a Printer

Managing and Using a Printer

After completing this module, students will be able to:

Describe and create file systems that Windows 10 supports.

Configure file permissions.

Explain how permission inheritance works.

Implement conditions to limit access to files and folders.

Create and manage shares.

Create and use Work Folders.

Configure and manage printers.

Module 7: Managing Apps in Windows 10

This module describes how to install and configure desktop apps and Windows Store apps in Windows 10. It explains how to install apps manually and automatically, and how to use Microsoft System Center Configuration Manager and Microsoft Intune to deploy apps. Additionally, it describes the Windows Store and the way in which you can manage access to it. Lastly, this module describes the Internet Explorer 11 and Microsoft Edge browsers, and explains how to configure and manage both browsers.

Lessons

Overview of Providing Apps to Users

The Windows Store

Web Browsers

Lab : Installing and Updating Apps from the Windows Store

Sideloading an App

Signing In with a Microsoft Account

Installing and Updating Windows Store Apps

Lab : Configuring Windows 10 Web Browsers

Configuring and Using Microsoft Edge

Configuring and Using Internet Explorer

After completing this module, students will be able to:

Describe the Windows 10 options for app deployment.

Install and manage Windows Store apps.

Configure Windows 10 web browsers.

Module 8: Managing Data Security

This module explains how the technologies available with Windows 10 work together to protect against data-related security threats. It provides an overview of these threats, and discusses possible mitigations and best practices for dealing with them. It describes defense-in-depth and Encrypting File System (EFS), and how you can use those methods to counter security threats. Additionally, this module describes how to configure, administer, and monitor BitLocker drive encryption.

Lessons

Overview of Data-Related Security Threats

Securing Data with EFS

Implementing and Managing BitLocker

Lab : Managing Data Security

Using EFS

Using BitLocker

After completing this module, students will be able to:

Understand data-related security threats.

Secure data with Encrypting File System (EFS).

Implement and manage BitLocker Drive Encryption.

Module 9: Managing Device Security

This module explains how to mitigate security threats with the use of Security Compliance Manager, Enhanced Mitigation Experience Toolkit, and security settings in GPOs. It also describes User Account Control (UAC), and how to configure it. This module also explains the use of AppLocker to configure application usage and restrictions.

Lessons

Using Security Settings to Mitigate Threats

Configuring UAC

Configuring Application Restrictions

Lab : Managing Device Security

Creating Security Policies

Testing Security Policies

Configuring UAC Prompts

Configuring and Testing AppLocker

After completing this module, students will be able to:

Use security settings to mitigate threats.

Configure UAC.

Configure application restrictions

Module 10: Managing Network Security

This module describes common network-related security threats, and describes options to mitigate them. It describes tools such as Windows Firewall, IPsec connection security rules, and Windows Defender, and how students can configure these tools to manage network security.

Lessons

Overview of Network-Related Security Threats

Windows Firewall

Connection Security Rules

Windows Defender

Lab : Managing Network Security

Creating and Testing Inbound Rules

Creating and Testing Outbound Rules

Creating and Testing Connection Security Rules

Configuring Windows Defender

After completing this module, students will be able to:

Describe network-related security threats.

Manage Windows Firewall.

Configure connection security rules.

Manage Windows Defender.

Module 11: Troubleshooting and Recovery

This module describes device drivers, and how to use the Device Manager to view, configure, update, and roll back device drivers. It explains file-recovery methods in Windows 10, such as Backup and Restore, File History, and Previous Versions. This module also explains features such as System Restore, Startup Recovery, and System Image Recovery, and describes how to use restore points to roll back device configuration.

Lessons

Managing Devices and Drivers

Recovering Files

Recovering Devices

Lab : Troubleshooting and Recovery

Managing Device Drivers

Using File History to Recover Files

Using Previous Versions to Recover Files

Recovering a Device with a Restore Point

Using the Advanced Start-up Options to Recover a Device

After completing this module, students will be able to:

Describe and manage device drivers.

Configure file recovery and revert to previous versions of files.

Describe and use device recovery features in Windows 10

Module 12: Maintaining Windows 10

This module describes Windows Update, and Windows Update for Business, and how to configure settings for updates. It describes how to use Windows Server Update Services (WSUS), Configuration Manager, or Intune to distribute updates within organizations. This module also explains how to use the Action Center, Event Viewer, and Performance Monitor in Windows 10.

Lessons

Updating Windows

Monitoring Windows 10

Optimizing Performance

Configuring Updates for a Single Device

Configuring Updates with GPOs

Monitoring Events

Monitoring Reliability and Performance

After completing this module, students will be able to:

Explain how to keep Windows 10 up to date.

Monitor Windows 10.

Optimize performance of Windows 10.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

17%
OFF
Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 / 2019

Официален Курс: Microsoft Official Course 70-740 (20740C) Installation, Storage and Compute with Win..

250.00€

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016 /2019

Официален Курс Microsoft 70-741 (20741) Networking with Windows Server 2016/2019Официален Microsoft ..

300.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

Tags: онлайн, курс, обучение, сертификат, Online, Training, certification, Microsoft, 20697, 20697-1, 70-697, Implementing and Managing Windows 10