• Онлайн Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

Онлайн Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: online-ms-70-535
 • Availability: In Stock
 • 250.00€


Available OptionsОнлайн Курс Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за MCSA: Cloud Platform Microsoft Certified Solutions Associate, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.


Формат на курса: Онлайн, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

онлайн обучение

сертификат за завършен курс

достъп до виртуален лаб

книги и учебни материали

достъп до примерни онлайн тестове

видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure, cloud архитекти, application/software/solutions architects; желаещи да се сертифицират за MCSA Cloud Platform

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.About this course

This course is intended for architects who have experience building infrastructure and applications on the Microsoft Azure platform. Students should have a thorough understanding of most services offered on the Azure platform. The students typically work for organizations that have an active solution on Azure and are planning to enhance existing solutions or deploy more solutions to the Azure platform. This course also is intended for architects who want to take the Microsoft Certification exam, 70-535, Architecting Microsoft Azure Solutions.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Describe Azure architecture components, including infrastructure, tools, and portals. 

 • Create and deploy Azure Resource Manager (ARM) templates for various all-up solutions.

 • Compare and contrast various infrastructure, serverless, database and communication services; such as App Services, Virtual Machine Scale Sets, Azure Cosmos DB, SQL Database, and Container Service in Azure.

 • Incorporate various Azure platform services, such as Cognitive Services and Media Servicers into an overall Azure solution.

 • Secure, monitor and backup solutions deployed to Azure.

 • Create automated DevOps solutions using a combination of ARM templates, configuration management utilities, Azure CLI, and the Cloud Shell.

Create automated DevOps solutions using a combination of ARM templates, configuration management utilities, Azure CLI, and the Cloud Shell.

Course OutlineModule 1: Application Architecture Patterns in AzureThis module introduces and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.Lessons
 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation.

 • Locate and reference the Azure Architecture Center.

 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource ManagerThis module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.Lessons
 • ARM Templates
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Security
 • Building Blocks
Lab : Getting Started with Azure Resource Manager
 • Create Resource Groups
 • Deploy an Empty Template
 • Deploy a Simple Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Create a resource group.

 • Add resources to a resource group.

 • Deploy an ARM template to a resource group.

 • Filter resources using tags.

 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools.

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server ApplicationsThis module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.Lessons
 • High Availability
 • Templated Infrastructure
 • Domain-Connected Machines
Lab : Deploying Infrastructure Workloads to Azure
 • Deploy a Virtual Machine using PowerShell DSC
 • Deploy a Virtual Machine Scale Set using PowerShell DSC
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines

 • Describe the differences between fault and update domains.

 • Author a VM Scale Set ARM template.

 • Join a virtualized machine to a domain either in Azure or on a hybrid network.

Module 4: Creating Managed Server Applications in AzureThis module describes services that use infrastructure but manage the infrastructure on behalf of the user instead of obfuscating the infrastructure resources. The module focuses on infrastructure-backed PaaS options such as Azure Service Fabric, Container Service, and App Service Environments. The module will explore how to deploy custom workloads to these services such as an HPC batch processing task.Lessons
 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migration
Lab : Deploying Managed Server Workloads to Azure
 • Create Azure Container Service Cluster
 • Deploy Docker Image
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the differences between App Service Environments, Service Fabric and Container Service.

 • Use Azure Batch to manage an HPC workload.

 • Migrate to an Infrastructure-backed PaaS service from another IaaS service or a legacy Cloud Service.

Module 5: Authoring Serverless Applications in AzureThis module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.Lessons
 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance
Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure
 • Create Web App
 • Deploy Web App Code
 • Deploy Function App and Code
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance.

 • Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps.

 • Integrate an API or Logic App with the API Management service.

 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure StorageThis module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.Lessons
 • Pricing
 • Blob Storage
 • Files
 • StorSimple
Lab : Deploying Azure Storage to Support Other Workloads in Azure
 • Create Required Resources for a Virtual Machine
 • Create a VM With a Storage Account
 • Create a VM With a Managed Disk
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements.

 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.

 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.

 • Use the Azure Files service for SMB operations.

 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 7: Comparing Database Options in AzureThis module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).Lessons
 • Relational
 • NoSQL Services
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis
Lab : Deploying Database Instances in Azure
 • Deploy a CosmosDB Database Instance
 • Validate the REST API
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast various database options on Azure.

 • Identify data streaming options for large-scale data ingest.

 • Identify longer-term data storage options.

Module 8: Networking Azure Application ComponentsThis module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.Lessons
 • VNETs
 • Load Balancing
 • External Connectivity
 • Hybrid Connectivity
Lab : Deploying Network Components for Use in Azure Solutions
 • Create an ARM Template for a Linux VM
 • Duplicate the VM Resources
 • Create a Load Balancer Resource
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure.

 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity.

 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers.

 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 9: Managing Security and Identity for Azure SolutionsThis module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.Lessons
 • Security Monitoring
 • Data Security
 • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration
Lab : Deploying Services to Secure Secrets in Azure
 • Deploy Key Vault using ARM Template
 • Deploy Virtual Machine using Key Vault Secret
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C.

 • Design a hybrid identity solution.

 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management.

 • Secure application secrets using Key Vault.

 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features.

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure PlatformThis module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.Lessons
 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services
Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions
 • Deploy Function App and Cognitive Service using ARM Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Identify when Cognitive Services, Bot Service or Machine Learning is appropriate for their solution.

 • Compare the various features available in Media Services and determine the appropriate features for their solution.

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging ServicesThis module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.Lessons
 • Event Messaging
 • Integration
 • IoT
Lab : Deploying Messaging Components to Facilitate Communication Between Azure Resources
 • Deploy Service Bus Namespace
 • Deploy Logic App
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues.

 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution.

 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights.

Module 12: Monitoring and Automating Azure SolutionsThis module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.Lessons
 • Application Monitoring
 • Platform Monitoring
 • Network Monitoring
 • Alerting
 • Backup
 • Azure Automation
 • Config Management
 • Auto-Scale
Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure
 • Deploy a Chef Management Server using ARM
 • Configure Management Server
 • Deploy a VM Scale Set using Chef-Configured VMs
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking.

 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure.

 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.

 • Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

17%
OFF
Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Официален Курс: Microsoft Official Course 70-740 (20740C) Installation, Storage and Compute with Win..

250.00€

17%
OFF
Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Официален Курс Microsoft 70-741 (20741) Networking with Windows Server 2016Официален Microsoft курс ..

250.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 ServicesIT-Training Ви гарантира 100%&nbs..

300.00€

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure FundamentalsIT-Training Ви гарантира 100% за ..

250.00€

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS ExpertsIT-Training Ви гарантира 100% ..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft AzureIT-T..

300.00€

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft AzureIT-Train..

300.00€

Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud ArchitectКурсът е част от учебната програма на Goog..

350.00€

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud ArchitectIT-Training Ви гарантира 1..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure FundamentalsОфициален Microsoft курс (Microsoft Off..

200.00€

Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Официален Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure FundamentalsОфициален Microsoft курс (Microsoft Offi..

150.00€

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft Official Course (MOC) 10996A: Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Manag..

500.00€

Google Cloud Certified - Associate Cloud Engineer

Google Cloud Certified - Associate Cloud Engineer

Google Cloud Certified - Associate Cloud EngineerКурсът е част от учебната програма на Google Cloud ..

250.00€

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

Google Cloud Fundamentals: Core InfrastructureКурсът е част от учебната програма на Google Cloud Pla..

250.00€

Architecting with Google Cloud Platform: Infrastructure

Architecting with Google Cloud Platform: Infrastructure

Architecting with Google Cloud Platform: InfrastructureКурсът е част от учебната програма на Google ..

300.00€

Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process

Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process

Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud ArchitectКурсът е част от учебната програма на Goog..

350.00€

Tags: онлайн, курс, обучение, сертификат, Online, Training, certification, Microsoft, 20535, 70-535, Architecting Microsoft Azure Solutions