Linux Professional Institute LPIC-OT 700-100 DevOps Tools Engineer

 • 200.00€


Available OptionsОфициален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-OT (701-100) DevOps Tools Engineer


IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

IT-Training.pro е първата компания в България, провеждаща обучения и сертификация за изпит LPIC-OT и разполага със сертифицирани инструкториза проевеждане на Официален Курс. Доверете се на опита ни!

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, провежда се в реално време от сертифициран инструктор. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-OT DevOps, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux DevOps IT специалист.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до онлайн тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-OT DevOps Tools Engineer; желаещи да научат Linux DevOps tools и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание:

Topic 701: Software Engineering

701.1 Modern Software Development


Description: Candidates should be able to design software solutions suitable for modern runtime environments. Candidates should understand how services handle data persistence, sessions, status information, transactions, concurrency, security, performance, availability, scaling, load balancing, messaging, monitoring and APIs. Furthermore, candidates should understand the implications of agile and DevOps on software development.


Key Knowledge Areas:


 • Understand and design service based applications
 • Understand common API concepts and standards
 • Understand aspects of data storage, service status and session handling
 • Design software to be run in containers
 • Design software to be deployed to cloud services
 • Awareness of risks in the migration and integration of monolithic legacy software
 • Understand common application security risks and ways to mitigate them
 • Understand the concept of agile software development
 • Understand the concept of DevOps and its implications to software developers and operators

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • REST, JSON
 • Service Orientated Architectures (SOA)
 • Microservices
 • Immutable servers
 • Loose coupling
 • Cross site scripting, SQL injections, verbose error reports, API authentication, consistent enforcement of transport encryption
 • CORS headers and CSRF tokens
 • ACID properties and CAP theorem

 


701.2 Standard Components and Platforms for Software


Description: Candidates should understand services offered by common cloud platforms. They should be able to include these services in their application architectures and deployment toolchains and understand the required service configurations. OpenStack service components are used as a reference implementation.


Key Knowledge Areas:


 • Features and concepts of object storage
 • Features and concepts of relational and NoSQL databases
 • Features and concepts of message brokers and message queues
 • Features and concepts of big data services
 • Features and concepts of application runtimes / PaaS
 • Features and concepts of content delivery networks

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • OpenStack Swift
 • OpenStack Trove
 • OpenStack Zaqar
 • CloudFoundry
 • OpenShift


701.3 Source Code Management

Description: Candidates should be able to use Git to manage and share source code. This includes creating and contributing to a repository as well as the usage of tags, branches and remote repositories. Furthermore, the candidate should be able to merge files and resolve merging conflicts.


Key Knowledge Areas:

 • Understand Git concepts and repository structure
 • Manage files within a Git repository
 • Manage branches and tags
 • Work with remote repositories and branches as well as submodules
 • Merge files and branches
 • Awareness of SVN and CVS, including concepts of centralized and distributed SCM solutions

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • git
 • .gitignore


701.4 Continuous Integration and Continuous Delivery

Description: Candidates should understand the principles and components of a continuous integration and continuous delivery pipeline. Candidates should be able to implement a CI/CD pipeline using Jenkins, including triggering the CI/CD pipeline, running unit, integration and acceptance tests, packaging software and handling the deployment of tested software artifacts. This objective covers the feature set of Jenkins version 2.0 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Understand the concepts of Continuous Integration and Continuous Delivery
 • Understand the components of a CI/CD pipeline, including builds, unit, integration and acceptance tests, artifact management, delivery and deployment
 • Understand deployment best practices
 • Understand the architecture and features of Jenkins, including Jenkins Plugins, Jenkins API, notifications and distributed builds
 • Define and run jobs in Jenkins, including parameter handling
 • Fingerprinting, artifacts and artifact repositories
 • Understand how Jenkins models continuous delivery pipelines and implement a declarative continuous delivery pipeline in Jenkins
 • Awareness of possible authentication and authorization models
 • Understanding of the Pipeline Plugin
 • Understand the features of important Jenkins modules such as Copy Artifact Plugin, Fingerprint Plugin, Docker Pipeline, Docker Build and Publish plugin, Git Plugin, Credentials Plugin
 • Awareness of Artifactory and Nexus

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • Step, Node, Stage
 • Jenkins SDL
 • Jenkinsfile
 • Declarative Pipeline
 • Blue-green and canary deployment


Topic 702: Container Management

702.1 Container Usage

Description: Candidates should be able to build, share and operate Docker containers. This includes creating Dockerfiles, using a Docker registry, creating and interacting with containers as well as connecting containers to networks and storage volumes. This objective covers the feature set of Docker version 17.06 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Understand the Docker architecture
 • Use existing Docker images from a Docker registry
 • Create Dockerfiles and build images from Dockerfiles
 • Upload images to a Docker registry
 • Operate and access Docker containers
 • Connect container to Docker networks
 • Use Docker volumes for shared and persistent container storage

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • docker
 • Dockerfile
 • .dockerignore

 

702.2 Container Deployment and Orchestration

Description: Candidates should be able to run and manage multiple containers that work together to provide a service. This includes the orchestration of Docker containers using Docker Compose in conjunction with an existing Docker Swarm cluster as well as using an existing Kubernetes cluster. This objective covers the feature sets of Docker Compose version 1.14 or later, Docker Swarm included in Docker 17.06 or later and Kubernetes 1.6 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Understand the application model of Docker Compose
 • Create and run Docker Compose Files (version 3 or later)
 • Understand the architecture and functionality of Docker Swarm mode
 • Run containers in a Docker Swarm, including the definition of services, stacks and the usage of secrets
 • Understand the architecture and application model Kubernetes
 • Define and manage a container-based application for Kubernetes, including the definition of Deployments, Services, ReplicaSets and Pods


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • docker-compose
 • docker
 • kubectl

 

702.3 Container Infrastructure

Description: Candidates should be able to set up a runtime environment for containers. This includes running containers on a local workstation as well as setting up a dedicated container host. Furthermore, candidates should be aware of other container infrastructures, storage, networking and container specific security aspects. This objective covers the feature set of Docker version 17.06 or later and Docker Machine 0.12 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Use Docker Machine to setup a Docker host
 • Understand Docker networking concepts, including overlay networks
 • Create and manage Docker networks
 • Understand Docker storage concepts
 • Create and manage Docker volumes
 • Awareness of Flocker and flannel
 • Understand the concepts of service discovery
 • Basic feature knowledge of CoreOS Container Linux, rkt and etcd
 • Understand security risks of container virtualization and container images and how to mitigate them


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • docker-machine


Topic 703: Machine Deployment

703.1 Virtual Machine Deployment

Description: Candidates should be able to automate the deployment of a virtual machine with an operating system and a specific set of configuration files and software.


Key Knowledge Areas:

 • Understand Vagrant architecture and concepts, including storage and networking
 • Retrieve and use boxes from Atlas
 • Create and run Vagrantfiles
 • Access Vagrant virtual machines
 • Share and synchronize folder between a Vagrant virtual machine and the host system
 • Understand Vagrant provisioning, including File, Shell, Ansible and Docker
 • Understand multi-machine setup


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • vagrant
 • Vagrantfile

 

703.2 Cloud Deployment

Description: Candidates should be able to configure IaaS cloud instances and adjust them to match their available hardware resources, specifically, disk space and volumes. Additinally, candidates should be able to configure instances to allow secure SSH logins and prepare the instances to be ready for a configuration management tool such as Ansible.


Key Knowledge Areas:

 • Understanding the features and concepts of cloud-init, including user-data and initializing and configuring cloud-init
 • Use cloud-init to create, resize and mount file systems, configure user accounts, including login credentials such as SSH keys and install software packages from the distribution’s repository
 • Understand the features and implications of IaaS clouds and virtualization for a computing instance, such as snapshotting, pausing, cloning and resource limits.

 

703.3 System Image Creation

Description: Candidates should be able to create images for containers, virtual machines and IaaS cloud instances.


Key Knowledge Areas:

 • Understand the functionality and features of Packer
 • Create and maintain template files
 • Build images from template files using different builders


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • packer


Topic 704: Configuration Management

704.1 Ansible

Description: Candidates should be able to use Ansible to ensure a target server is in a specific state regarding its configuration and installed software. This objective covers the feature set of Ansible version 2.2 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Understand the principles of automated system configuration and software installation
 • Create and maintain inventory files
 • Understand how Ansible interacts with remote systems
 • Manage SSH login credentials for Ansible, including using unprivileged login accounts
 • Create, maintain and run Ansible playbooks, including tasks, handlers, conditionals, loops and registers
 • Set and use variables
 • Maintain secrets using Ansible vaults
 • Write Jinja2 templates, including using common filters, loops and conditionals
 • Understand and use Ansible roles and install Ansible roles from Ansible Galaxy
 • Understand and use important Ansible tasks, including file, copy, template, ini_file, lineinfile, patch, replace, user, group, command, shell, service, systemd, cron, apt, debconf, yum, git, and debug
 • Awareness of dynamic inventory
 • Awareness of Ansibles features for non-Linux systems
 • Awareness of Ansible containers


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • ansible.cfg
 • ansible-playbook
 • ansible-vault
 • ansible-galaxy
 • ansible-doc

 

704.2 Other Configuration Management Tools

Description: Candidates should understand the main features and principles of important configuration management tools other than Ansible.


Key Knowledge Areas:

 • Basic feature and architecture knowledge of Puppet.
 • Basic feature and architecture knowledge of Chef.


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • Manifest, Class, Recipe, Cookbook
 • puppet
 • chef
 • chef-solo
 • chef-client
 • chef-server-ctl
 • knife


Topic 705: Service Operations

705.1 IT Operations and Monitoring

Description: Candidates should understand how IT infrastructure is involved in delivering a service. This includes knowledge about the major goals of IT operations, understanding functional and nonfunctional properties of an IT services and ways to monitor and measure them using Prometheus. Furthermore candidates should understand major security risks in IT infrastructure. This objective covers the feature set of Prometheus 1.7 or later.


Key Knowledge Areas:

 • Understand goals of IT operations and service provisioning, including nonfunctional properties such as availability, latency, responsiveness
 • Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the technical functionality of a service
 • Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the logical functionality of a service
 • Understand the architecture of Prometheus, including Exporters, Pushgateway, Alertmanager and Grafana
 • Monitor containers and microservices using Prometheus
 • Understand the principles of IT attacks against IT infrastructure
 • Understand the principles of the most important ways to protect IT infrastructure
 • Understand core IT infrastructure components and their the role in deployment


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • Prometheus, Node exporter, Pushgateway, Altermanager, Grafana
 • Service exploits, brute force attacks, and denial of service attacks
 • Security updates, packet filtering and application gateways
 • Virtualization hosts, DNS and load balancers

 

705.2 Log Management and Analysis

Description: Candidates should understand the role of log files in operations and troubleshooting. They should be able to set up centralized logging infrastructure based on Logstash to collect and normalize log data. Furthermore, candidates should understand how Elasticsearch and Kibana help to store and access log data.


Key Knowledge Areas:

 • Understand how application and system logging works
 • Understand the architecture and functionality of Logstash, including the lifecycle of a log message and Logstash plugins
 • Understand the architecture and functionality of Elasticsearch and Kibana in the context of log data management (Elastic Stack)
 • Configure Logstash to collect, normalize, transform and store log data
 • Configure syslog and Filebeat to send log data to Logstash
 • Configure Logstash to send email alerts
 • Understand application support for log management


The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • logstash
 • input, filter, output
 • grok filter
 • Log files, metrics
 • syslog.conf
 • /etc/logstash/logstash.yml
 • /etc/filebeat/filebeat.yml

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Linux Professional Institute LPIC-1 102-500 System Administrator v5.0

Linux Professional Institute LPIC-1 102-500 System Administrator v5.0

Официален Курс Linux Professional Institute LPIC-1 Exam 102-500 System Administrator v5.0IT-Training..

125.00€

AWS Certified Solutions Architect – Professional

AWS Certified Solutions Architect – Professional

Официален Курс AWS Certified Solutions Architect – Professional (Advanced Architecting on AWS)Формат..

450.00€

20%
OFF
Промо Пакет 20% OFF Курсове LPI LPIC-1 101-500 и 102-500

Промо Пакет 20% OFF Курсове LPI LPIC-1 101-500 и 102-500

Промо пакет два курса с 20% OFF. Включва Курсове за LPI LPIC-1 101-500 и 102-500Пакета включва следн..

200.00€

20%
OFF
Промо Пакет 20% OFF Онлайн Курсове LPI LPIC-2 201 и 202

Промо Пакет 20% OFF Онлайн Курсове LPI LPIC-2 201 и 202

Промо пакет Онлайн Курсове  LPI LPIC-2 201 и 202Промо пакета включва следните два курса:Онлайн ..

256.00€

Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator

Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator

Курс Red Hat EX200 RHCSA Red Hat Certified System Administrator Формат на курса: Онлайн или При..

1,600.00€

Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer

Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer

Курс Red Hat EX300 RHCE Red Hat Certified Engineer Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс,..

1,900.00€

50%
OFF
Промо Пакет 20% OFF Онлайн Курсове Cisco CCNA Routing and Switching ICND1 и ICND2

Промо Пакет 20% OFF Онлайн Курсове Cisco CCNA Routing and Switching ICND1 и ICND2

Промо Пакет 20% OFF Онлайн Курсове Cisco CCNA Routing and Switching ICND1 и ICND2Включва: онлайн обу..

300.00€

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Официален Курс AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SYSOPS on AWS)Формат на курса: Онлайн..

350.00€

AWS Certified Advanced Networking - Specialty

AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Официален Курс AWS Certified Advanced Networking - Specialty (ANS-C00)Формат на курса: Онлайн или Пр..

550.00€

AWS Certified Security - Specialty

AWS Certified Security - Specialty

Oфициален Курс AWS Certified Security - Specialty (SCS-C01), Security Engineering on AWSФормат на к..

450.00€

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Официален Курс AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DevOps on AWS)Формат на курса: Онлайн и..

450.00€

AWS Running Container-Enabled Microservices on AWS

AWS Running Container-Enabled Microservices on AWS

Официален AWS Курс Running Container-Enabled Microservices on AWSLearn how to manage and scale conta..

450.00€

Tags: online, присъствен, онлайн, курс, обучение, сертификат, lpi, training, certification, linux, LPIC-OT, DevOps, Tools Engineer, 701-100