• Microsoft AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

Microsoft AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

 • Brand: Microsoft
 • Product Code: microsoft-az-400
 • Availability: In Stock
 • 550.00€


Available OptionsОфициален Microsoft Курс (MOC) AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

for Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert


Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course - MOC) - Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен (Instructor Lead Training ILT), Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни (demo) тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: потребители на Azure или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Azure System Administrator; желаещи да научат Microsoft Azure и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


AZ-400T01: Implementing DevOps Development Processes

AZ-400T02: Implementing Continuous Integration

AZ-400T03: Implementing Continuous Delivery

AZ-400T04: Implementing Dependency Management

AZ-400T05: Implementing Application Infrastructure

AZ-400T06: Implementing Continuous Feedback

AZ-400T07: Designing a DevOps Strategy


Design a DevOps Strategy

Recommend a migration and consolidation strategy for DevOps tools

Analyze existing artifact (e.g., deployment packages, NuGet) and container repositories

Analyze existing test management tools

Analyze existing work management tools

Recommend migration and integration strategies for artifact repositories, source control, test management, and work management

Design and implement an Agile work management approach

Identify and recommend project metrics, KPIs, and DevOps measurements (e.g., cycle time, lead time, WIP limit)

Implement tools and processes to support Agile work management

Mentor team members on Agile techniques and practices

Recommend an organization structure that supports scaling Agile practices

Recommend in-team and cross-team collaboration mechanisms

Design a quality strategy

Analyze existing quality environment

Identify and recommend quality metrics

Recommend a strategy for feature flag lifecycle

Recommend a strategy for measuring and managing technical debt

Recommend changes to team structure to optimize quality

Recommend performance testing strategy

Design a secure development process

Inspect and validate code base for compliance

Inspect and validate infrastructure for compliance

Recommend a secure development strategy

Recommend tools and practices to integrate code security validation (e.g., static code analysis)

Recommend tools and practices to integrate infrastructure security validation

Design a tool integration strategy

Design a license management strategy (e.g., VSTS users, concurrent pipelines, test environments, open source software licensing, third-party DevOps tools and services, package management licensing)

Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software

Design a strategy for integrating monitoring and feedback to development teams

Design an authentication and access strategy

Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources

Implement DevOps Development Processes

Design a version control strategy

Recommend branching models

Recommend version control systems

Recommend code flow strategy

Implement and integrate source control

Integrate external source control

Integrate source control into third-party continuous integration and continuous deployment (CI/CD) systems

Implement and manage build infrastructure

Implement private and hosted agents

Integrate third party build systems

Recommend strategy for concurrent pipelines

Manage Azure pipeline configuration (e.g., agent queues, service endpoints, pools, webhooks)

Implement code flow

Implement pull request strategies

Implement branch and fork strategies

Configure branch policies

Implement a mobile DevOps strategy

Manage mobile target device sets and distribution groups

Manage target UI test device sets

Provision tester devices for deployment

Create public and private distribution groups

Managing application configuration and secrets

Implement a secure and compliant development process

Implement general (non-secret) configuration data

Manage secrets, tokens, and certificates

Implement applications configurations (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers)

Implement secrets management (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers, Azure Key Vault)

Implement tools for managing security and compliance in the pipeline

Implement Continuous Integration (10-15%)

Manage code quality and security policies

Monitor code quality

Configure build to report on code coverage

Manage automated test quality

Manage test suites and categories

Monitor quality of tests

Integrate security analysis tools (e.g., SonarQube, WhiteSource Bolt, Open Web Application Security Project)

Implement a container build strategy

Create deployable images (e.g. Docker, Azure Container Registry)

Analyze and integrate Docker multi-stage builds

Implement a build strategy

Design build triggers, tools, integrations, and workflow

Implement a hybrid build process

Implement multi-agent builds

Recommend build tools and configuration (e.g. Azure Pipelines, Jenkins)

Set up an automated build workflow

Implement Continuous Delivery

Design a release strategy

Recommend release tools

Identify and recommend release approvals and gates

Recommend strategy for measuring quality of release and release process

Recommend strategy for release notes and documentation

Select appropriate deployment pattern

Set up a release management workflow

Automate inspection of health signals for release approvals by using release gates

Configure automated integration and functional test execution

Create a release pipeline (e.g., Azure Kubernetes Service, Service Fabric, WebApp)

Create multi-phase release pipelines

Integrate secrets with release pipeline

Provision and configure environments

Manage and modularize tasks and templates (e.g., task and variable groups)

Implement an appropriate deployment pattern

Implement blue-green deployments

Implement canary deployments

Implement progressive exposure deployments

Scale a release pipeline to deploy to multiple endpoints (e.g., deployment groups, Azure Kubernetes Service, Service Fabric)

Implement Dependency Management

Design a dependency management strategy

Recommend artifact management tools and practices (Azure Artifacts, npm, maven, Nuget)

Abstract common packages to enable sharing and reuse

Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages

Identify and recommend standardized package types and versions across the solution

Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages

Manage security and compliance

Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards (e.g., GPLv3)

Configure build pipeline to access package security and license rating (e.g., Black Duck, White Source)

Configure secure access to package feeds

Implement Application Infrastructure

Design an infrastructure and configuration management strategy

Analyze existing and future hosting infrastructure

Analyze existing Infrastructure as Code (IaC) technologies

Design a strategy for managing technical debt on templates

Design a strategy for using transient infrastructure for parts of a delivery lifecycle

Design a strategy to mitigate infrastructure state drift

Implement Infrastructure as Code (IaC)

Create nested resource templates

Manage secrets in resource templates

Provision Azure resources

Recommend an Infrastructure as Code (IaC) strategy

Recommend appropriate technologies for configuration management (ARM Templates, Terraform, Chef, Puppet, Ansible)

Manage Azure Kubernetes Service infrastructure

Provision Azure Kubernetes Service (e.g., using ARM templates, CLI)

Create deployment file for publishing to Azure Kubernetes Service (e.g., kubectl, Helm)

Develop a scaling plan

Implement infrastructure compliance and security

Implement compliance and security scanning

Prevent drift by using configuration management tools

Automate configuration management by using PowerShell Desired State Configuration (DSC)

Automate configuration management by using a VM Agent with custom script extensions

Set up an automated pipeline to inspect security and compliance

Implement Continuous Feedback

Recommend and design system feedback mechanisms

Design practices to measure end-user satisfaction (e.g., Send a Smile, app analytics)

Design processes to capture and analyze user feedback from external sources (e.g., Twitter, Reddit, Help Desk)

Design routing for client application crash report data (e.g., HockeyApp)

Recommend monitoring tools and technologies

Recommend system and feature usage tracking tools

Implement process for routing system feedback to development teams

Configure crash report integration for client applications

Develop monitoring and status dashboards

Implement routing for client application crash report data (e.g., HockeyApp)

Implement tools to track system usage, feature usage, and flow

Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system (e.g., IT Service Management connector, ServiceNow Cloud Management, App Insights work items)

Optimize feedback mechanisms

Analyze alerts to establish a baseline

Analyze telemetry to establish a baseline

Perform live site reviews and capture feedback for system outages

Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Официален Курс: Microsoft Official Course 70-740 (20740C) Installation, Storage and Compute with Win..

250.00€

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Официален Курс Microsoft 70-741 (20741) Networking with Windows Server 2016Официален Microsoft курс ..

250.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 Services

Онлайн Курс Microsoft 70-347 Enabling Office 365 ServicesIT-Training Ви гарантира 100%&nbs..

300.00€

Присъствен Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Присъствен Курс Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure SolutionsIT-Training Ви..

450.00€

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft 10979D Microsoft Azure FundamentalsIT-Training Ви гарантира 100% за ..

250.00€

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS Experts

Онлайн Курс Microsoft 40390B Microsoft Azure for AWS ExpertsIT-Training Ви гарантира 100% ..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft AzureIT-T..

300.00€

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Онлайн Курс Microsoft 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft AzureIT-Train..

300.00€

Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud ArchitectКурсът е част от учебната програма на Goog..

350.00€

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect

Присъствен Курс Google Cloud Certified - Professional Cloud ArchitectIT-Training Ви гарантира 1..

400.00€

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Присъствен Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure FundamentalsОфициален Microsoft курс (Microsoft Off..

200.00€

Онлайн Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Онлайн Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure FundamentalsОфициален Microsoft курс (Microsoft Officia..

150.00€

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft 10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Microsoft Official Course (MOC) 10996A: Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Manag..

350.00€

Google Cloud Certified - Associate Cloud Engineer

Google Cloud Certified - Associate Cloud Engineer

Google Cloud Certified - Associate Cloud EngineerКурсът е част от учебната програма на Google Cloud ..

250.00€

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

Google Cloud Fundamentals: Core InfrastructureКурсът е част от учебната програма на Google Cloud Pla..

250.00€

Tags: онлайн, присъствен, курс, обучение, сертификат, Online, classroom, Training, certification, Microsoft, AZ-400, Microsoft, Azure, DevOps, Solutions