Google Cloud Certified - Associate Cloud Engineer

 • Brand: Google Cloud
 • Product Code: google-pro-architect
 • Availability: In Stock
 • 350.00€


Available OptionsGoogle Cloud Certified - Associate Cloud Engineer


Курсът е част от учебната програма на Google Cloud Platform и основната му цел е подготовка за сертифициране за Associate Cloud Engineer, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.


Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, Live, провежда се в реално време от сертифициран инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни онлайн Demo тестове
 • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Google Cloud или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Professional Cloud Architect; желаещи да научат Google Cloud Platform и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани на живо. За разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 32 уч.ч. обучение  - 4 работни дни (теория и упражнения по време на сесията, самостоятелни упражнения и индивидуална консултация).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта (Visa, Mastercard, Maestro).

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


A Professional Cloud Architect enables organizations to leverage Google Cloud technologies. With a thorough understanding of cloud architecture and Google Cloud Platform, this individual can design, develop, and manage robust, secure, scalable, highly available, and dynamic solutions to drive business objectives.

Section 1: Setting up a cloud solution environment

1.1 Setting up cloud projects and accounts. Activities include:

 • Creating projects.
 • Assigning users to pre-defined IAM roles within a project.
 • Linking users to G Suite identities.
 • Enabling APIs within projects.
 • Provisioning one or more Stackdriver accounts.

1.2 Managing billing configuration. Activities include:

 • Creating one or more billing accounts.
 • Linking projects to a billing account.
 • Establishing billing budgets and alerts.
 • Setting up billing exports to estimate daily/monthly charges.

1.3 Installing and configuring the command line interface (CLI), specifically the Cloud SDK (e.g., setting the default project).

Section 2: Planning and configuring a cloud solution

2.1 Planning and estimating GCP product use using the Pricing Calculator.

2.2 Planning and configuring compute resources. Considerations include:

 • Selecting appropriate compute choices for a given workload (e.g., Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine).
 • Using preemptible VMs and custom machine types as appropriate.

2.3 Planning and configuring data storage options. Considerations include:

 • Product choice (e.g., Cloud SQL, BigQuery, Cloud Spanner, Cloud Bigtable)
 • Choosing storage options (e.g., Regional, Multi-regional, Nearline, Coldline)

2.4 Planning and configuring network resources. Tasks include:

 • Differentiating load balancing options.
 • Identifying resource locations in a network for availability.
 • Configuring Cloud DNS.

Section 3: Deploying and implementing a cloud solution

3.1 Deploying and implementing Compute Engine resources. Tasks include:

 • Launching a compute instance using Cloud Console and Cloud SDK (gcloud) (e.g., assign disks, availability policy, SSH keys).
 • Creating an autoscaled managed instance group using an instance template.
 • Generating/uploading a custom SSH key for instances.
 • Configuring a VM for Stackdriver monitoring and logging.
 • Assessing compute quotas and requesting increases.
 • Installing the Stackdriver Agent for monitoring and logging.

3.2 Deploying and implementing Kubernetes Engine resources. Tasks include:

 • Deploying a Kubernetes Engine cluster.
 • Deploying a container application to Kubernetes Engine using pods.
 • Configuring Kubernetes Engine application monitoring and logging.

3.3 Deploying and implementing App Engine and Cloud Functions resources. Tasks include:

 • Deploying an application to App Engine (e.g., scaling configuration, versions, and traffic splitting).
 • Deploying a Cloud Function that receives Google Cloud events (e.g., Cloud Pub/Sub events, Cloud Storage object change notification events).

3.4 Deploying and implementing data solutions. Tasks include:

 • Initializing data systems with products (e.g., Cloud SQL, Cloud Datastore, BigQuery, Cloud Spanner, Cloud Pub/Sub, Cloud Bigtable, Cloud Dataproc, Cloud Storage).
 • Loading data (e.g., Command line upload, API transfer, Import / export, load data from Cloud Storage, streaming data to Cloud Pub/Sub).

3.5 Deploying and implementing networking resources. Tasks include:

 • Creating a VPC with subnets. (e.g., Custom-mode VPC, Shared VPC).
 • Launching a Compute Engine instance with custom network configuration (e.g., Internal-only IP address, Google private access, Static external and private IP address, network tags).
 • Creating ingress and egress firewall rules for a VPC (e.g., IP subnets, Tags, Service accounts).
 • Creating a VPN between a Google VPC and an external network using Cloud VPN.
 • Creating a load balancer to distribute application network traffic to an application (e.g., Global HTTP(S) load balancer, Global SSL Proxy load balancer, Global TCP Proxy load balancer, Regional Network load balancer, Regional Internal load balancer).

3.6 Deploying a Solution using Cloud Launcher. Tasks include:

 • Browsing Cloud Launcher catalog and viewing solution details.
 • Deploying a Cloud Launcher marketplace solution.

3.7 Deploying an Application using Deployment Manager. Tasks include:

 • Developing Deployment Manager templates to automate deployment of an application.
 • Launching a Deployment Manager template to provision GCP resources and configure an application automatically.

Section 4: Ensuring successful operation of a cloud solution

4.1 Managing Compute Engine resources. Tasks include:

 • Managing a single VM instance (e.g., start, stop, edit configuration, or delete an instance).
 • SSH/RDP to the instance.
 • Attaching a GPU to a new instance and installing CUDA libraries.
 • Viewing current running VM Inventory (instance IDs, details).
 • Working with snapshots (e.g., create a snapshot from a VM, view snapshots, delete a snapshot).
 • Working with Images (e.g., create an image from a VM or a snapshot, view images, delete an image).
 • Working with Instance Groups (e.g., set auto scaling parameters, assign instance template, create an instance template, remove instance group).
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, GCloud SDK).

4.2 Managing Kubernetes Engine resources. Tasks include:

 • Viewing current running cluster inventory (nodes, pods, services).
 • Browsing the container image repository and viewing container image details.
 • Working with nodes (e.g., add, edit, or remove a node).
 • Working with pods (e.g., add, edit, or remove pods).
 • Working with services (e.g., add, edit, or remove a service).
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, Cloud SDK).

4.3 Managing App Engine resources. Tasks include:

 • Adjusting application traffic splitting parameters.
 • Setting scaling parameters for autoscaling instances.
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, Cloud SDK).

4.4 Managing data solutions. Tasks include:

 • Executing queries to retrieve data from data instances (e.g., Cloud SQL, BigQuery, Cloud Spanner, Cloud Datastore, Cloud Bigtable, Cloud Dataproc).
 • Estimating costs of a BigQuery query.
 • Backing up and restoring data instances (e.g., Cloud SQL, Cloud Datastore, Cloud Dataproc).
 • Reviewing job status in Cloud Dataproc or BigQuery
 • Moving objects between Cloud Storage buckets.
 • Converting Cloud Storage buckets between storage classes.
 • Setting object lifecycle management policies for Cloud Storage buckets.
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, Cloud SDK).

4.5 Managing networking resources. Tasks include:

 • Adding a subnet to an existing VPC.
 • Expanding a CIDR block subnet to have more IP addresses.
 • Reserving static external or internal IP addresses.
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, Cloud SDK).

4.6 Monitoring and logging. Tasks include:

 • Creating Stackdriver alerts based on resource metrics.
 • Creating Stackdriver custom metrics.
 • Configuring log sinks to export logs to external systems (e.g., on premises or BigQuery).
 • Viewing and filtering logs in Stackdriver.
 • Viewing specific log message details in Stackdriver.
 • Using cloud diagnostics to research an application issue (e.g., viewing Cloud Trace data, using Cloud Debug to view an application point-in-time).
 • Viewing Google Cloud Platform status.
 • Working with management interfaces (e.g., Cloud Console, Cloud Shell, Cloud SDK).

Section 5: Configuring access and security

5.1 Managing Identity and Access Management (IAM). Tasks include:

 • Viewing account IAM assignments.
 • Assigning IAM roles to accounts or Google Groups.
 • Defining custom IAM roles.

5.2 Managing service accounts. Tasks include:

 • Managing service accounts with limited scopes.
 • Assigning a service account to VM instances.
 • Granting access to a service account in another project.

5.3 Viewing audit logs for project and managed services.

Write a review

Please login or register to review

Related Products

AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Официален AWS Курс - Онлайн (Live) Курс AWS Certified Solutions Architect – Associate (Architecting ..

300.00€

AWS Certified Solutions Architect – Professional

AWS Certified Solutions Architect – Professional

Официален Курс AWS Certified Solutions Architect – Professional (Advanced Architecting on AWS)Формат..

450.00€

20%
OFF
Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Промо пакет 20% OFF Онлайн Курсове Microsoft Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742

Официални Курсове Microsoft  Windows Server 2016 70-740, 70-741 и 70-742Промо пакета е за общо ..

600.00€

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Официален Курс AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SYSOPS on AWS)Формат на курса: Онлайн..

350.00€

Microsoft 70-537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Microsoft 70-537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Официален Курс Microsoft 20757 (70-537) Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azur..

600.00€

AWS Certified Advanced Networking - Specialty

AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Официален Курс AWS Certified Advanced Networking - Specialty (ANS-C00)Формат на курса: Онлайн или Пр..

550.00€

Microsoft 70-745 Implementing a Software-Defined DataCenter

Microsoft 70-745 Implementing a Software-Defined DataCenter

Официален Курс Microsoft 70-745 (20745А) Implementing a Software-Defined DataCenterОфициален Microso..

400.00€

AWS Certified Security - Specialty

AWS Certified Security - Specialty

Oфициален Курс AWS Certified Security - Specialty (SCS-C01), Security Engineering on AWSФормат на к..

450.00€

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Официален Курс AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DevOps on AWS)Формат на курса: Онлайн и..

450.00€

Присъствен Курс AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Присъствен Курс AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Присъствен Курс AWS Certified DevOps Engineer - ProfessionalIT-Training Ви гарантира 100% ..

450.00€

Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Официален (Live) Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect TechnologiesОфициален Microsoft кур..

350.00€

Microsoft AZ-301 Azure Architect Design

Microsoft AZ-301 Azure Architect Design

Официален (Live) Курс Microsoft AZ-301 Azure Architect DesignОфициален Microsoft курс (Microsoft Off..

350.00€

Видео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Видео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Видео Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect TechnologiesIT-Training Ви гарантира 100%..

100.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-100.01 Office 365 Management

Онлайн Курс Microsoft MS-100.01 Office 365 Management

Microsoft Official Course MS-100T01-A: Office 365 ManagementIT-Training Ви гарантира 100% ..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-100.02 Microsoft 365 Tenant & Service Management

Онлайн Курс Microsoft MS-100.02 Microsoft 365 Tenant & Service Management

Microsoft Official Course MS-100T02-A: Microsoft 365 Tenant & Service ManagementIT-Training Ви г..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-100.03 Microsoft 365 Identity Management

Онлайн Курс Microsoft MS-100.03 Microsoft 365 Identity Management

Microsoft Official Course MS-100T03-A: Microsoft 365 Identity ManagementIT-Training Ви гарантира&nbs..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-101.01 Microsoft 365 Security Management

Онлайн Курс Microsoft MS-101.01 Microsoft 365 Security Management

Microsoft Official Course MS-101T01-A: Microsoft 365 Security ManagementIT-Training Ви гарантира&nbs..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-101.02 Microsoft 365 Compliance Management

Онлайн Курс Microsoft MS-101.02 Microsoft 365 Compliance Management

Microsoft Official Course MS-101T02-A: Microsoft 365 Compliance ManagementIT-Training Ви гарантира&n..

350.00€

Онлайн Курс Microsoft MS-101.03 Microsoft 365 Device Management

Онлайн Курс Microsoft MS-101.03 Microsoft 365 Device Management

Microsoft Official Course MS-101T03-A: Microsoft 365 Device ManagementIT-Training Ви гарантира ..

350.00€

AWS Running Container-Enabled Microservices on AWS

AWS Running Container-Enabled Microservices on AWS

Официален AWS Курс Running Container-Enabled Microservices on AWSLearn how to manage and scale conta..

450.00€

Microsoft MS-100 Microsoft 365 Identity and Services

Microsoft MS-100 Microsoft 365 Identity and Services

Microsoft Official Course MS-100: Microsoft 365 Identity and ServicesОфициален Microsoft курс (Micro..

350.00€

Microsoft MD-101 Managing Modern Desktops

Microsoft MD-101 Managing Modern Desktops

Официален Курс (MOC) Microsoft MD-101 Managing Modern Desktops за Microsoft 365 Certified Modern Des..

550.00€

Microsoft MD-100 Windows 10

Microsoft MD-100 Windows 10

Официален Курс (MOC) Microsoft MD-100 Windows 10 за Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administr..

550.00€

Microsoft AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Microsoft AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Официален Microsoft Курс (MOC) AZ-500: Microsoft Azure Security TechnologiesОфициален Microsoft..

550.00€

AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner

Официален AWS Курс - AWS Certified Cloud Practitioner (AWS Technical Essentials)Формат на курса: Онл..

200.00€

Microsoft MS-300 Deploying Microsoft 365 Teamwork

Microsoft MS-300 Deploying Microsoft 365 Teamwork

Официален Курс Microsoft MS-300 Deploying Microsoft 365 Teamwork за Microsoft 365 Certified Teamwork..

500.00€

Microsoft MS-301 Deploying SharePoint Server Hybrid

Microsoft MS-301 Deploying SharePoint Server Hybrid

Официален Курс Microsoft MS-301 Microsoft MS-301 Deploying SharePoint Server Hybrid за Microsoft 365..

500.00€

Microsoft MS-302 Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition

Microsoft MS-302 Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition

Официален Курс Microsoft MS-302 Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition за Mic..

500.00€

Microsoft MS-500 Microsoft 365 Security Administration

Microsoft MS-500 Microsoft 365 Security Administration

Официален Microsoft Курс (MOC) MS-500 Microsoft 365 Security Administrationfor Microsoft 365 Ce..

450.00€

Microsoft MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform

Microsoft MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform

Официален Курс Microsoft MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform за Microsoft 365 Certi..

500.00€

Microsoft MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform

Microsoft MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform

Официален Курс Microsoft MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform за Microsoft 365..

500.00€

Microsoft MS-202 Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition

Microsoft MS-202 Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition

Официален Курс Microsoft MS-202 Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition за Mi..

500.00€

Microsoft MS-900 Microsoft 365 Fundamentals

Microsoft MS-900 Microsoft 365 Fundamentals

Официален Microsoft Курс (MOC) MS-900 Microsoft 365 Fundamentalsfor Microsoft 365 Certified Fun..

200.00€

Microsoft AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

Microsoft AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

Официален Microsoft Курс (MOC) AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutionsfor Microsoft Certified: ..

550.00€

Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator

Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator

Официален Курс (MOC) Microsoft AZ-103 Microsoft Azure AdministratorОфициален Microsoft курс (Microso..

400.00€

Tags: онлайн, курс, присъствен, обучение, сертификат, online, training, certification, google, cloud, platform, Associate, Cloud, Engineer, Associate Cloud Engineer